Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Programın temel amacı kontrol ve otomasyon teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikte "Kontrol ve Otomasyon Teknikerleri" yetiştirmektir. Güncel üretim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, endüstriyel bir sürecin yerinden ya da uzaktan denetimini yapabilecek nitelikte ara elemanlar yetiştirerek, ülkemizin bu alandaki insan kaynağı potansiyelini zenginleştirip, bölgesel ve ulusal kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmiştir.   

Programın öğretim süresi iki yıldır. Öğretimin birinci yılında öğrencilerimize temel elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar becerileri kazandırılmaktadır. İkinci yılda ise mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatların montajı-bakımı-onarımı, seviye, basınç, sıcaklık, akış, nem ve Ph gibi değişkenlerini ölçülmesi ve kontrol edilmesi, PLC sistemlerinin otomasyonda kullanılması, sürecin uzaktan ve yerel kontrolü, süreç kontrolde kullanılan çeşitli mikrodenetleyici uygulamaları, pnömatik ve hidrolik güç sistemlerinin uygulama alanlarında bilgi ve beceri kazandırılır. Bu öğretim faaliyetleri teknik geziler, işletme stajları ve proje çalışmalarıyla desteklenmektedir.         

 

TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1994-1995 yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan programımızda 30 bilgisayarlık projeksiyon ve akıllı tahtaya sahip 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet yabancı dil laboratuvarı, 30 adet derslik bulunmaktadır. Ayrıca Haberleşme Teknolojileri Laboratuvarı, Elektronik Teknolojiler laboratuvarı, PLC ve SCADA Laboratuvarı, Makine ve Motor Laboratuvarı, Elektrik Makineleri Laboratuvarı, Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Laboratuvarı, Elektrik Ölçme ve Güç Sistemleri Laboratuvarı ve Baskılı Devre Labora-tuvarından faydalanılmaktadır. Bütün dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar mevcuttur. Takım tezgâhları, otomatik kumanda, PLC, SCADA, pnömatik sistemler, hidrolik sistemler, ölçme bilgisi, elektrik makineleri ve sürücüler, temel elektrik ve elektronik uygulamaları için yeterli sayıda donanım mevcuttur.

 

MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun olan öğrenciler almış oldukları her bir meslek dersi için uzmanlaşıp, gerek kamu gerekse de özel sektörde; teknik servisler, bakım-onarım birimleri, elektrik-elektronik ve mekanik montaj ve demontaj işleri, mikrokontrolör programlama, elektrik-elektronik ve makina cihaz imalat fabrikaları, elektronik tasarım büroları, kontrol ve kumanda sistemleri, PLC programlama, pnömatik-hidrolik sistemler ve robotik alanlarında çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.

 

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

  • Endüstri Mühendisliği
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Kontrol Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Meteoroloji Mühendisliği
  • Uçak Elektrik-Elektronik

 

PROGRAMDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta en az 120 AKTS kredi ile birlikte 1. ve 2. yıl sonunda 20 olmak üzere toplam 40 günlük yaz stajını başarıyla tamamladıklarında mezun olabilmektedirler.