Mekatronik (Uzaktan Eğitim)

NASIL BAŞVURULUR?

Program, 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
4702 Sayılı Kanun uyarınca meslek liselerindensınavsız geçiş yapılabilmektedir.
Genel liselerden mezun olanlar ise YGS-1 puan türü ile başvuru yapabilmektedir.

PROGRAMIN ÖĞRENİM SÜRESİ NE KADARDIR?
Eğitim öğretim 2 yıl (4 yarıyıl) devam etmektedir.

ÜCRETİNE KADARDIR?

Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirleyeceği İkinci Öğretim harç ücretiyle denk olacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN;
Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO

Web: tbmyo.amasya.edu.tr

E-posta: teknik.myo@amasya.edu.tr

Tel: (0 358) 211 50 42-05 

Faks


Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

Web: uzem.amasya.edu.tr

E-posta: uzem@amasya.edu.tr

Tel: (0 358) 252 62 35

Faks: (0 358) 252 62 54

PROGRAMIN AMACI

Programın temel amacı, alanında ihtiyaç duyulan nitelikte "Mekatronik Teknikerleri" yetiştirmektir. Güncel üretim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilecek nitelikte ara elemanlar yetiştirerek, ülkemizin bu alandaki insan kaynağı potansiyelini zenginleştirip, bölgesel ve ulusal kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir.  

Mekatronik; gelişmiş ürün, kalite ve yüksek performansa ulaşmak için tasarlanan; hesaplama, mekanizasyon, tahrik, algılama ve kontrol parametrelerini aynı anda bulunduran sistem ve ürünlerin dizaynıyla ilgilenen entegre bir çalışmadır. Mekatroniğin ana prensibi çeşitli tasarım veya dizayn yoluyla bu disiplinlerin entegrasyonudur.  

Programın öğretim süresi iki yıldır. Öğretimin birinci yılında öğrencilerimize temel elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar becerileri kazandırılmaktadır. İkinci yılda ise mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatların montajı-bakımı-onarımı, konum, hız ve ivme gibi değişkenlerini ölçülmesi ve kontrol edilmesi, CNC sistemlerinin kullanımı, PLC sistemlerinin otomasyonda kullanılması, endüstriyel kontrolde kullanılan çeşitli mikrodenetleyici uygulamaları, endüstriyel robotlar, pnömatik ve hidrolik güç sistemlerinin uygulama alanlarında bilgi ve beceri kazandırılır. Bu öğretim faaliyetleri proje çalışmalarıyla desteklenmektedir.

TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1994-1995 yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan programımızda 30 bilgisayarlık projeksiyon ve akıllı tahtaya sahip 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet yabancı dil laboratuvarı, 30 adet derslik bulunmaktadır. Ayrıca Haberleşme Teknolojileri Laboratuvarı, Elektronik Teknolojiler laboratuvarı, PLC ve SCADA Laboratuvarı, Makine ve Motor Laboratuvarı, Elektrik Makineleri Laboratuvarı, Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Laboratuvarı, Elektrik Ölçme ve Güç Sistemleri Laboratuvarı ve Baskılı Devre Labora-tuvarından faydalanılmaktadır. Bütün dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar mevcuttur. Takım tezgâhları, otomatik kumanda, PLC, SCADA, pnömatik sistemler, hidrolik sistemler, ölçme bilgisi, elektrik makineleri ve sürücüler, temel elektrik ve elektronik uygulamaları için yeterli sayıda donanım mevcuttur.

MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun olan öğrenciler almış oldukları her bir meslek dersi için uzmanlaşıp, gerek kamu gerekse de özel sektörde; teknik servisler, bakım-onarım birimleri, elektrik-elektronik ve mekanik montaj ve demontaj işleri, mikrokontrolör programlama, elektrik-elektronik ve makina cihaz imalat fabrikaları, elektronik tasarım büroları, kontrol ve kumanda sistemleri, PLC programlama, pnömatik-hidrolik sistemler ve robotik alanlarında çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.

MEZUNLARIN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Öğretmenliği

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Öğretmenliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

Kontrol Öğretmenliği

Makine Mühendisliği

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

Uzay Mühendisliği

Amasya Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mekatronik (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans Programında, örgün öğretim de verilen ders içeriklerinin, metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden programımıza kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Eğitim Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir. Öğrenciler, Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri kolayca takip edilebilmektedir. Ayrıca ders danışmanı öğretim elemanları öğrencileri ile birebir etkileşime geçebilmekte ve ödev, tartışma, sohbet, sınav gibi işlemlerini kolaylıkla sistem üzerinden yapabilmektedirler. Ders içerikleri, 14 hafta üzerinden hazırlanmış olup, tüm dersler dönem boyunca öğrencinin kullanımına açıktır.

Harç Ücretleri

Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirleyeceği İkinci Öğretim harç ücretiyle denk olacaktır.