İnşaat Teknolojisi Programı

  İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

İnşaat Teknolojisi Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak,  teorik bilgi ve pratik becerilere sahip ve bu becerileri azami oranda kazanmış İnşaat Teknikeri yetiştirmektir. Programın amaçları;

 • İnşaat yapımında kullanılacak her türlü yapı malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Amaca uygun, sağlam, stabil, depreme dayanıklı yapıların inşası ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmak,
 • Şantiye organizasyonu ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Metraj, Keşif ve hak ediş konularında bilgi ve beceri kazanmak,
 • Bilgisayar programlarını kullanarak çizim (AUTOCAD) ve Statik-Betonarme hesaplar yapabilme, (STA4CAD, IDECAD, PROBİNA…)
 • Zemin mekaniği, yapı malzemeleri, beton, asfalt malzemeler ile ilgili deneyleri yapabilme,  
 • Karayolu, İçme suları ve Çelik yapılar ile ilgili temel bilgi ve beceri kazanmak,
 • Mevcut binalarda hasar çeşitleri ve nedenleri ile bu binaların güçlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Yapı denetimi ve çağdaş yapı teknikleri ile ilgili temel bilgi ve beceri kazanmak,
 • Mesleki uygulamalara dair temel bilgi sahibi olmak.

TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLARI

İnşaat Teknolojisi Programında Zeminlerin Sınıflandırılma deneyleri, Hidrometre, Pitet, Proktor deneyi, Kutu Kesme deneyi, Üçeksenli ve Tekeksenli basınç deneyi, Konsolidasyon deneylerinin yapılabildiği Zemin laboratuvarı,

Çimentonun fiziksel özelliklerinin belirlendiği (Priz, Özgül ağırlık, dayanım ve hacim genleşmesi deneyleri) çimento laboratuvarı ve bitüm malzemesi özelliklerinin belirlendiği ve sıcak karışımın Stabilite ve akma değerlerinin ölçüldüğü Asfalt laboratuarı,

Çelik malzemesinin akma, çekme dayanımları ve davranışının ölçüldüğü çelik çekme deneyinin yapıldığı malzeme laboratuvarı,

Agrega ve Beton deneylerinin yapıldığı, beton ve agrega konularında araştırma, bilgi ve beceri kazandırma amacıyla kurulmuş beton ve  malzeme laboratuvarları mevcut olup öğrencilerimizin kullanımına her zaman açıktır.

Tasarım, çizim ve statik hesaplarda kullanılmak amacıyla okulumuzun diğer bölümleri ile ortak kullandığımız bilgisayar laboratuvarı vardır. Bölümümüzde görev yapan tecrübeli, deneyimli ve donanımlı 4 (dört) adet öğretim görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüz yenilikleri takip ederek yeni ve çağdaş yapı teknikleri, yeni üretilen ve kullanılan yapı malzemeleri, yeni uygulamalar, bilgisayarla çizim, tasarım ve hesaplamalar yapılmakta, sektörün ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda programlar ve içerikleri güncellenmektedir.

MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI

 • Resmi kurumlar, (Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, Belediyeler, v.b…)
 • Yapı İşleri Dairesi olan kurum veya kuruluşlar,
 • Mühendislik ve Mimarlık büroları,
 • Müteahhitlik firmaları ve şantiyeler,
 • Yapı Denetim Firmaları,
 • Bilgisayar ile çizim ve tasarım (AUTOCAD) yapılan firmalarda teknik eleman,
 • Yapı malzeme laboratuarlarında teknik eleman,

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

İnşaat Mühendislikleri

Mimarlık Fakülteleri

Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü

PROGRAMDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

İnşaat Teknolojisi Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta en az 120 AKTS kredi ile birlikte 1. ve 2. yıl sonunda 20 olmak üzere toplam 40 günlük yaz stajını başarıyla tamamladıklarında mezun olabilmektedirler.