Harita ve Kadastro Programı

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Harita ve Kadastro Mühendisliği disiplini; Yeryuvarının en uygun geometrisini ya da en uygun biçimini belirleyen; yeryüzü üzerinde bulunan tüm nesnelerin birbirleriyle olan geometrik, sayısal ve anlamsal ilişkilerini kuran ve elde edilen bilgileri diğer mühendislik, fen ve sosyal bilimlerin hizmetine sunan bir bilim dalıdır. Bu noktadan hareketle; bu hizmetleri teknik anlamda yürütülmesinde yetki ve sorumluluk alan ara hizmet birimi de Harita ve Kadastro Teknikerliği birimidir.  Harita ve Kadastro Programının amacı da; bu ara hizmeti sunacak Harita ve Kadastro teknikerlerinin, Teknolojinin gelişimine paralel olarak her türlü bilgi, tecrübe ve teknik altyapıya sahip olarak yetiştirilmesidir.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 • Altyapı Hizmetleri (içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik, telekomünikasyon, doğalgaz vb.),
 • Ulaşım,
 • İmar Uygulamaları,
 • Yeni Konut Alanlarının Yerine Uygulanması (Yapı Denetim Uygulamaları),
 • Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları,
 • Arsa ve Arazi Düzenlemeleri (3194 sayılı İmar Yasası vb.) gibi temel mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Kadastro ve halihazır amaçlı temel harita çalışmalarının güncelleştirilmesi,
 • Zamana bağlı yer değiştirmelerinin (yer kabuğu ve deprem hareketleri) belirlenmesi,
 • Elde edilen konuma ve mülkiyete dayalı bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir veri tabanı ortamında saklanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Afet Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi,

TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

Harita ve Kadastro Programında 35 adet bilgisayar, scanner, printer bulunan bir bilgisayar laboratuvarı. Haritacılık uygulamalarında kullanılan, çağdaş normlarda ve yeterli nitelik ve nicelikte ölçme aletleri envanterine sahip (GPS aletleri, totalstation aletler, açıölçerler, elektronik ve mekanik nivolar vb.) bir ölçme aletleri laboratuvarı bulunmaktadır.

İŞ OLANAKLARI

Harita Kadastro Teknikeri unvanı alırlar. İş alanları oldukça geniştir. Bayındırlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı v.b Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ, İZGAZ v.b. BİT'ler, TEAŞ, TEDAŞ, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Arsa Ofisi, İller Bankası, DSİ, ETİBANK, Köy Hizmetleri, TKİ, TC Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde de çalışabilirler.

NEDEN AMASYA TEKNİK BİLİMLER MYO HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI?

Genç, dinamik, yenilikçi eğitim kadrosu ve güncel teknolojiler ile donatılmış olan laboratuvarlarda uygulama imkânları olan programımız sizin mesleğinizde bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

 • Geomatik Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

PROGRAMDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Harita ve Kadastro Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta en az 120 AKTS kredi ile birlikte 1. ve 2.  yılsonunda 20 olmak üzere toplam 40 günlük yaz stajını başarıyla tamamladıklarında mezun olabilmektedirler.