Moda Tasarımı Programı

TASARIM BÖLÜMÜ MODA TASARIMI PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Küreselleşen dünyada, pazarlarda rekabetin artmasıyla ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazanmıştır. Moda Tasarımı olgusu da üretimde önemli bir yere sahip olmuştur. Moda Sektörü,  hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine cevap verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisini kazanmıştır. Bu anlamda, Türk giyim sektörünün iç ve dış pazarda başarısını sürdürebilmesi, markalarını oluşturabilmesi ve rekabet gücü kazanması, tasarımla farklılık yaratmasına ve kendi modasını oluşturarak tasarımla rekabet etmesine bağlıdır.

Küresel ekonomide sektör rekabet gücü kazanmada, markalaşmada ve moda giysi üretebilmede; sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, pazarın hızla değişen gereksinimlerine cevap vermede; tekniğin mantıklı çerçevesi ve sanatın estetik boyutu arasında yaratıcılığı ile ilişki kurarak ürün geliştirebilen, tasarımlarını görsel dille anlatım ve sunum becerisi gelişmiş, yeni ve güncel teknolojileri kullanabilen, tasarım sürecini organize etme yetenek ve yaratıcılığına sahip moda tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarım Programı: tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilen ve öncü fikirleri yakalayıp pazar istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirerek modayı oluşturabilen moda tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

BELİRTİLEN AMAÇLARIN NE ÖLÇÜDE BAŞARILI OLDUĞUNUN NASIL BELİRLENECEĞİ

Bu programın Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda açılacak olması öğrencilerimizin teknik alanda her türlü bilgiyi edinebilme fırsatı sağlayacağı gibi mezunlarının öncelikle tekstil imalat ya da hizmet sektörleriyle etkin ilişki kurmalarına yardımcı olacaktır. Bu program kapsamında ileri teorik ve pratik bilgilerle donanmış bilgili ve becerili uzmanlar yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması düşünülmektedir.

 

PROGRAMDAN MEZUN OLANLARIN ALACAĞI UNVAN

Resmi ve özel kurum veya kuruluşlarda “Moda Tasarımcısı” unvanı alacaklardır.

 

PROGRAMDAN MEZUN OLANLARIN İSTİHDAM ALANLARI

Moda Tasarımı Programı; Moda, Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe kullanılan bilgisayarlı kalıp ve tasarım programları ile eğitilmiş, üretilecek ürünlerin tasarım boyutuna uygulamalı eğitimle kazandırılan teknik, estetik ve artistik değerler katabilecek yetkin tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Moda Tasarımı Programı mezunlarının; Tekstil fabrikaları ve atölyeleri, Hazır giyim sektörü, özel işletmeler, moda evleri, tekstil ihracat firmaları, örme sanayi ve benzerlerinde iş bulma olanakları vardır. Ayrıca sektörde kendi olanaklarıyla, atölyeler açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler. 

  

PROGRAMDAN MEZUN OLMA KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin asgari 120 AKTS’yi tamamlamaları, 4 yarıyılda verilen derslerin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 60 ve üzeri puana sahip olması ve 40 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

 

PROGRAMDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN STAJ

Programdan mezun olabilmenin şartlarından biri de staj yapmaktır. Staj çalışması için özellikle moda evleri ve tasarım atölyeleri seçilecektir. Staj süresi 40 iş günü olacaktır.

 

TEKNİK GEZİLER

Öğrencilerimiz ile almış oldukları eğitimleri desteklemek ve sektörü tanımak amacıyla farklı zamanlarda çeşitli teknik geziler düzenlenmektedir.

 

PROGRAMIN ATÖLYE VE/VEYA LABORATUVAR VARLIĞI

Açılması düşünülen programda verilmesi planlanan laboratuvar dersleri için gerekli laboratuvar ve ekipman Amasya Üniversitesi bünyesinde mevcuttur. Sahip olduğumuz 1 adet çizim sınıfı ve 3 adet bilgisayarlı, projeksiyonlu atölyemiz bulunmaktadır. Atölyelerimizde 10 adet elektronik düz dikiş makinesi, 23 adet sanayi tipi düz dikiş makinesi, 3 adet 3 iplik, 2 adet 5 iplik overlok makinesi, 1 adet reçme makinesi, 1 adet ilik makinesi, 2 adet düğme makinesi, 2 adet çift paskaralı ütü, 1 adet tek paskaralı ütü, 3 adet kesim masası, 1 adet bız makinesi, 1 adet dik bıçak kesim motoru ve 1 adet yuvarlak bıçak kesim motoru, 30 adet büyük prova mankeni, 30 adet küçük drapaj mankeni, 3 adet ışıklı masa, 1 adet giyinme odası bulunmaktadır. Bununla birlikte sahip olduğumuz bilgisayarlı tasarım programlarının eğitimi için 1 adet 40 kişilik bilgisayar laboratuvarımız ve teorik dersler için 1 adet 60 kişilik amfimiz mevcuttur. Sahip olduğumuz alt yapımız moda tasarım eğitiminin eksiksiz yapılabilmesi için yeterlidir.

 

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

  • Tekstil Mühendisliği
  • Hazır Giyim Öğretmenliği
  • Moda Tasarımı
  • Moda ve Tekstil Tasarımı
  • Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü
  • Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü

 

NEDEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ TBMYO MODA TASARIMI PROGRAMI?

Genç, dinamik, yenilikçi eğitim kadrosu ve güncel teknolojiler ile donatılmış zengin laboratuarda uygulama imkânları olan programımız sizi mesleğinizde bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.