Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Ergül TÜRKMEN

Yüksekokul Müdürü

 

Müdür Yardımcısı

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Canan ORAL

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ufuk ERGÜL

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun AKKUŞ

Öğretim Üyesi

Şevket YÜKSEL (Raportör)

Yüksekokul Sekreteri V.