Akademik Personel

Ad Soyad : Cenk GEZEGİN
Fakülte : Teknik Bilimler MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Elektrik ve Enerji
Ünvanı : Dr. Öğretim Görevlisi
E-Posta : cenkgezegin@gmail.com
Dahili : 6322
Oda No :

İdari Görev                                                      : Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı (2011-         )

Öğrenim Bilgisi :                                                                                                                                                                    

    Doktora
16/Kasım/2018
               ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
               FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
               Tez adı: Transformatör Sargı Sıcaklığı Kestirimi İçin Yeni Bir Yöntem
 Yüksek Lisans
10/Aralık/2006
               ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
               FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
               Tez adı: Harmoniklerin Süzülmesi Ve Tepkin Güç Kompanzasyonu İçin Melez
               Koşut Etkin Güç Süzgeçleri
Lisans
17/Temmuz/2002
                KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ                         
                TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ/ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
                ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

                                                                                                                         Akademik Çalışmalar :

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI)

 1. Dirik Hasan, Duran İsmail Umut, Gezegin Cenk (2019).  A Computation and Metering Method for Harmonic Emissions of Individual Consumers.  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 68(2), 412-420., Doi: 10.1109/TIM.2018.2843538 (Yayın No: 4512933)
 2. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özdemir Muammer (2014).  A Novel Parameter Identification Method for Single Phase Transformers by Using Real Time Data.  IEEE Transactions on Power Delivery, 29(3), 1074-1082., Doi: 10.1109/TPWRD.2013. 2284243 (Yayın No: 1935720)

2.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özdemir Muammer (2017).  A Monitoring Method for AC Winding Resistance of Distribution Transformers Using Terminal Measurements.  International Journal of New Technologies in Science and Engineering, 4(9), 1-10. (Yayın No: 3620631)
 2. Ergül Engin Ufuk, Gezegin Cenk (2013).  Usage of PC SIMU Software In PLC Programming Education.  Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(3), 92-99. (Yayın No: 1936317)

3.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Ergül Engin Ufuk, Gezegin Cenk, Yıldız Aytaç (2019). Yanıt Yüzey Yöntemi ve Genetik Algoritma Kullanılarak Transformatör Sargı En Sıcak Nokta Sıcaklığının Modellenmesi ve Optimizasyonu.  DÜMF Mühendislik Dergisi (Kontrol No: 4512974)
 2. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Özdemir Muammer (2018).  Transformatörlerin Ortalama Sargı Dirençlerinin Gerçek Zamanlı Ölçümü.  Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6(3), 592-604., Doi: 10.29109/gujsc.388278 (Kontrol No: 4512906)
 3. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Ergül Engin Ufuk, Özdemir Muammer (2016).  Kuru Tip Trafoların Ortalama Ve En Yüksek Sargı Sıcaklık Artışlarının İncelenmesi.  İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(1), 107-119. (Kontrol No: 3148951)
 4. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özdemir Muammer (2012).  Bazı Güç Kalitesi Parametrelerine Genel Bir Bakış Harmonikler.  3e Electrotech, 1(214), 88-98. (Kontrol No: 2302822)

4.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Yıldız Aytaç, Ergül Engin Ufuk, Dirik Hasan, Gezegin Cenk (2018).  Transformatör Sargı En Sıcak Nokta Sıcaklığının Box-Behnken Ve Taguchi Deney Tasarımı Yöntemleriyle Tahmini. 3st International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), 21-23 June 2018, 1(1), 56-64, Turkey, Gaziantep, (Yayın No:4513763)
 2. Yıldız Aytaç, Ergül Engin Ufuk, Gezegin Cenk, Dirik Hasan (2018).  Akıllı Depolar İçin PLC Ünitelerinin Bulanık TOSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi.  3st International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), 21-23 June 2018, 1(1), 65-71, Turkey, Gaziantep, (Yayın No:4513767)
 3. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özgönenel Okan, Ergül Engin Ufuk (2018).  Real Time Measurement Of Transformers’ Core And Load Losses.  3st International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), 21-23 June 2018, 1(1), 87-88, Turkey, Gaziantep, (Yayın No:4347764)
 4. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özgönenel Okan, Ergül Engin Ufuk (2018).  Experimental Investigation Of Transformer Thermal Computations Performed In COMSOL Software.  3st International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-III), 21-23 June 2018, 1(1), 89-90, Turkey, Gaziantep, (Yayın No:4347775)
 5. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özgönenel Okan, Ergül Engin Ufuk (2018).  Experimental Investigation of IEEE Thermal Models Used in Temperature Calculations of Distribution Transformers. 1st International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-I), 8-10 April 2018, 1(1), 46-47, Georgia, Batumi, (Yayın No:4513695)
 6. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Özgönenel Okan, Ergül Engin Ufuk (2018).  Experimental Investigation of IEC’s Transformer Thermal Models. 1st International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-I), 8-10 April 2018, 1(1), 44-45, Georgia, Batumi, (Yayın No:4513693)
 7. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Özdemir Muammer (2017).  Transformatörlerin Gerçek Zamanlı Çalısma esnasındaki AA Sargı Dirençlerinin İzlenmesi.  International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 201, Turkey, Düzce, 1(1), 53, (Yayın No:4512801)
 8. Dirik Hasan, Gezegin Cenk (2017).  Harmonikli Koşullar Altında Tepkin Güç Kompanzasyonu ve Güç Faktörünün Düzeltilmesi.  International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 201, Turkey, Düzce, 1(1), 166-175. (Yayın No:4512779)
 9. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Duran İsmail Umut (2017).  Computer Aided Monitoring of Electric Power Quality in Real Time.  International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTREN 2017), Spain, Barcelona, 27-29 April 2017, 1(1), 128-134. (Yayın No:4512866)
 10. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Özdemir Muammer (2017).  Experimental Investigation of Effects of Current Harmonics on Transformer Winding Temperature.  International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTREND 2017), Spain, Barcelona, 27-29 April 2017, 1(1), 147-152. (Yayın No:4512835)
 11. Gezegin Cenk (2016).  Uzaktan Eğitimde Simülasyon Yazılımlarının Kullanımı.  International Symposium on Vocational Education and Training in Higher Education (ISVET 2016), Turkey, Çorum, 12-15 October 2016, 1(1), 8, (Yayın No:3149075)
 12. Gezegin Cenk (2016).  Yenilenebilir Enerji Sektörü İçin İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim.  International Symposium on Vocational Education and Training in Higher Education (ISVET 2016), Turkey, Çorum, 12-15 October 2016, 1(1), 31, (Yayın No:3149135)
 13. Dirik Hasan, Gezegin Cenk (2016).  A Noval Method for Reactive Power Control Relays.  International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Bosnia, Sarajevo 1(1), 1782-1789. (Yayın No:3317521)
 14. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Ergül Engin Ufuk, Özdemir Muammer (2016).  Effects of Voltages to The Equivalent Circuit Parameters of Transformers.  International Conference On Engineering And Natural Sciences, (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Bosnia, Sarajevo, 1(1), 1224-1229. (Yayın No:3148288)
 15. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Ergül Engin Ufuk, Özdemir Muammer (2016).  Experimental Investigation of The Effects of Temperature on Transformer Equivalent Circuit Parameters.  8th International Ege Energy Syposium (IEESE 2016), Turkey, Afyonkarahisar, 11-13 May 2016, 1(1), 183-188.(Yayın No:3148477)
 16. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Ergül Engin Ufuk, Özdemir Muammer (2016).  The Overloading and Its Effect To Ageing Rate of Transformers.  8th Ege Energy Semposim (IEESE 2016), 11-13 May 2016, 1(1), 189-194. (Yayın No:3318082)
 17. Gezegin Cenk, Ergül Engin Ufuk (2015).  The Effect of Using Simulators in PLC Training. International Dynamic, Explorative And Active Learning Conference, (IDEAL 2015), Turkey, Amasya, 5-7 Noverber 2015, 1(1), 91, (Yayın No:1935895)
 18. Dirik Hasan, Gezegin Cenk, Alcan Yalçın, Özdemir Muammer (2015).  Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri İle Etkin Değerleri Ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem. 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering And Science (ISITES 2015), Spain, Valencia, 3-5 June 2015 1(1), 918-928, (Yayın No:1936094)
 19. Özdemir Muammer, Gezegin Cenk (2006).  Performance Analysis of Series Connection of An Active Filter and A Passive Filter  Hybrid Power Filter.  3rd International Symposium on Electrical, Electronic And Computer Engineering, 23-25 November 2006, Cypruss, 1(1), 195-199. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1982050)

5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Özdemir Muammer (2015).  Kuru Tip Trafoların Ortalama Ve En Yüksek Sargı Sıcaklık Artışlarının İncelenmesi.  Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’15), 10-12 Eylül 2015, Türkiye, Düzce, 1(1), 149 (Yayın No:1979822)
 2. Gezegin Cenk, Dirik Hasan, Özdemir Muammer (2014).  Transformatörlerde Sargı Sıcaklığının Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2014), 27-29 Kasım 2014, Türkiye, Bursa, 1(1) 207-210. (Poster Yayın No:1977699)
 3. Gezegin Cenk, Ergül Engin Ufuk, Bergil Erhan (2007).  Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitiminde Yeni Bir Eğitim Ortamı Oluşturulması ve Eğitim Yönteminin Geliştirilmesi.  Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 20-22 Haziran 2007, Türkiye, Kocaeli, 1(1), 297-300. (Yayın No:1982477)
 4. Gezegin Cenk, Özdemir Muammer (2007).  Bir Tesisin Enerji Kalitesi İle İlgili Bazı Parametrelerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.  Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), 17-18 Mayıs 2007, Türkiye Kocaeli, 1(1), 199-202. (Yayın No:1983117)
 5. Gezegin Cenk, Özdemir Muammer (2006).  Paralel Pasif Paralel Aktif Hibrit Güç Süzgeçleri.  Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), 6-8 Aralık 2006, Türkiye, Bursa, 1(2), 32-32. (Yayın No:1978966)
 6. Gezegin Cenk, Özdemir Muammer (2006).  Tesislerde Meydana Gelen Paralel Rezonans Olayınınbilgisayar Destekli Analizi. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), 6-8 Aralık 2006, Türkiye, Bursa, 1(2), 22-26. (Yayın No:1978603)
 7. Özdemir Muammer, Gezegin Cenk (2006).  Paralel Pasif Ve Paralel Aktif Güç Süzgeçlerinin Seri Kombinasyonundan Oluşan Hibrit Güç Süzgeçlerinin Karşılaştırılması. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), 6-8 Aralık 2006, Türkiye, Bursa, 1(2), 27-31. (Yayın No:1979232)

6.Projelerde Yaptığı Görevler

6.1.Avrupa Birliği Projeleri (Uluslararası):

 1. Görevi: Eğitim ve Staj Koordinatörü
   “Üretim için Enerji İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi”, TRH1.2.PYEIS/P-03/973
  Proje Başlama-Bitiş: 01/03/2016 - 28/02/2017, Bütçe: 393.311 Euro
 2. Görevi: Eğitmen
  “Üretim için Enerji İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi”,  TRH1.2.PYEIS/P-03/973
  Proje Başlama-Bitiş: 01/03/2016 - 28/02/2017, Bütçe: 393.311 Euro
 3. Görevi: Proje Koordinatörü
  “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitimi” TR0503.02/LDI/002
  Proje Başlama-Bitiş:  01/07/2006 - 30/06/2007 Bütçe: 92.287 Euro
 4. Görevi: Eğitmen
  “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitimi” TR0503.02/LDI/002
  Proje Başlama-Bitiş:  01/07/2006 - 30/06/2007 Bütçe: 92.287 Euro
 5. Görevi: Eğitmen
  Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Paydaşlar Arasında İşbirliğini Geliştirme”
  TRH2/2/IQVETII-P/03/148, Proje Başlama-Bitiş:  01/09/2014 - 31/08/2015 Bütçesi:237.000 Euro
 6. Görevi: Araştırmacı
  “Gençlerin İçin İstihdama Dayalı Dış Ticaret Ve Pazarlama Eğitimi”  TR08.H1.01/01/422
  Proje Başlama-Bitiş: 01/04/2007 - 31/03/2008 Bütçe: 165.612 Euro 
 7. Görevi: Eğitmen
  “Meslek Yüksekokulunda Görevli Öğretim Elemanlarının Avrupa Düzeyinde Sektörel Deneyim Kazanımı”
  LLP-LDV-VETPRO-07-TR-1953 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi
  Proje Başlama-Bitiş: 01/09/2007 - 30/08/2008 Bütçe: 13.040 Euro

 6.2.Kamu-STK Projeleri

 1. Görevi: Eğitmen
  Elektrik Pano Montörlüğü” (İŞKUR Amasya İl Müdürlüğü- Türkiye Beyazay Derneği Amasya Şubesi)
  Proje Başlama-Bitiş:17/09/2018-05/04/2019 Bütçe:157.000 TL

  6.3.Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı):

 1. Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemlerinde Kullanılan Transformatörlerin Elektriksel ve Termal Analizi                 
  Proje Başlama-Bitiş: 17/09/2018 - 21/02/2019 Bütçe:10.000 TL 
 2. Harmonik Bileşenlerin Transformatör Üzerine Etkisinin İncelenmesi                                                         
  Proje Başlama-Bitiş: 15/06/2017 - 05/10/2018 Bütçe:10.950 TL
 3. Dağıtım Şebekesi Harmonik Bileşenlerinin Ölçümü İçin Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Tarifelendirilmesi
  Proje Başlama-Bitiş: 05/12/2016 - 30/12/2017 Bütçe:3.000 TL 
 4. Transformatörlerde Termal ve Matematiksel Modelin Geliştirilmesi                                                               
  Proje Başlama-Bitiş: 22/02/2016 - 01/09/2016 Bütçe:20.000 TL 
 5. Transformatörlerde Isınma Testlerinin Optimizasyonu                                                                           
  Proje Başlama-Bitiş: 15/05/2015 - 13/07/2017 Bütçe:29.950 TL
 6. Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi                                                                 
  Proje Başlama-Bitiş: 19/12/2015 - 25/03/2016 Bütçe:30.000 TL 
 7. Transformatör Sargı Sıcaklığı Tahmini İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi                                                 
  Proje Başlama-Bitiş: 12/11/2014 - 23/11/2015 Bütçe:19.995 TL 
 8. Mekatronik  Eğitiminde Yeni Nesil PLC’lerin Kullanılması                                                                         
  Proje Başlama-Bitiş: 04/12/2013 - 14/11/2014 Bütçe:5.415 TL 
 9. Paralel Aktif Güç Süzgecini Modelleme ve Prototip Geliştirme                                                                 
  Proje Başlama-Bitiş: 01/04/2010 - 05/01/2011 Bütçe:15.000 TL 
 10. Sayısal Kompanzasyon Sistemi Tasarımı                                                                                                   
  Proje Başlama-Bitiş:01/0/2005-04/01/2006 Bütçe:10.000 TL

 7.Sertifikalar ve Katılım Belgeleri

 1. SIMATIC S7300/400 Sistem 1
 2. SIMATIC S7300/400 Sistem 2
 3. SIMATIC S7 300/400 Analog ve PID
 4. SIMATIC WinCC Sistem 2
 5. Festo Pinomatik-Hidrolik Sistemler
 6. Türkiye’ de Güneş Enerjisi Santrallerinin Şebekeye Etkileri Eğitmen Eğitimi

 8.Verilen Lisans ve Ön lisans Dersleri
                  2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi
   Lisans
         ELEKTRİK TESİSLERİ
         SÜREÇ DENETİMİ
   Önlisans
         PANO TASARIMI VE MONTAJI
         ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ
         PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER(PLC)
         İŞ GÜVENLİĞİ                               
         ELEKTROMEKANİK KUMANDA TEKNİĞİ
         BİLGİSAYARLI VERİ TOPLAMA VE KONTROL
         SCADA SİSTEMLERİ

                  2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi
     Lisans
         ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA
         ELEKTRİK TESİSLERİ
     Önlisans
         ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ
         PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER(PLC)
         İŞ GÜVENLİĞİ
         ELEKTROMEKANİK KUMANDA TEKNİĞİ
         BİLGİSAYARLI VERİ TOPLAMA VE KONTROL
         SCADA SİSTEMLERİ