BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 

Öğretim Amaçları

ÖA1. Bilişim teknolojileri alanında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip,

ÖA2. Sektörde ihtiyaç duyulan güncel teknolojileri kullanabilen,

ÖA3. Yazılım veya donanım ile ilgili ortaya çıkacak sorunları çözebilen,

ÖA4. İhtiyaca göre yeni yazılımlar üretebilen,

ÖA5. Grafik ve animasyon uygulamaları geliştirebilen

ÖA6. Yaşam boyu öğrenmeyi, sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş ve etik değerlere bağlı olan,

nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Program Çıktıları

  1. Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini mesleki problemlerin çözümünde kullanır.
  2. Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ürün tasarımında kullanır.
  3. Güncel programlama dillerinden en az birini iyi derecede kullanır.
  4. Alan ile ilgili bir programı kullanabilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
  5. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
  6. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
  7. Alanı ile ilgili bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.