BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI (UZAKTAN EĞİTİM)

 

Öğretim Amaçları

ÖA1. Uzaktan eğitim ile internet ve ağ teknolojileri alanında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip,

ÖA2. Sektörde ihtiyaç duyulan ağ sistemlerini kuran, yöneten ve güvenliğini sağlayabilen,

ÖA3. E-ticaret ve internet güvenliği konusunda hukuki konulara hâkim,

ÖA4. Yazılım veya donanım ile ilgili ortaya çıkacak sorunları çözebilen,

ÖA5. İhtiyaca göre yeni yazılımlar üretebilen

ÖA6. Etik değerlere bağlı nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

  1. Alanının gerektirdiği temel internet kullanımı becerilerine sahiptir.
  2. Internet ve Ağ Teknolojilerinde karşılaşılan problemleri tanıma, modelleme ve çözme becerisine sahiptir.
  3. İnternet ve Ağ Teknolojileri alanındaki etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
  4. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak ağda yaşanan problemlerle ilgili çözüm önerileri geliştirir.
  5. Temel ağ cihazlarının kurulumunu, bakımı, test ve optimizasyon işlemlerini yapar.
  6. İnternet ve Ağ Teknolojileri alanının gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini ve buna uygun bakış açısı ile program yazar.