ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK PROGRAMI

 

Öğretim Amaçları

1. Alanında yeterli bilgiye ve yetkinliklere sahip olan,
2. Alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için özümseyip kullanabilme becerisi olan,
3. Elektriksel bir sistemi, onun elemanlarını çözümleme ve tasarlama becerisi olan,
4. Bilgiye ulaşmada araştırma yöntemlerini ve teknolojiyi etkin kullanabilen,
5. Ulusal ve Uluslararası paydaşlarıyla ortak bir dile sahip,
6. Görevlerini zamanında yerine getiren, sorumluluk bilincine sahip ve etik değerlere bağlı olan teknikerler yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları 

1. Temel Matematik ve Fen Bilimi bilgisine sahip olur.
2. Elektriksel devre elemanlarının yapısal ve işlemsel özelliklerini bilerek bu elemanların yer aldığı uygulamalar geliştirebilir.
3. Deney tasarlayıp, yapıp sonuçlarını analiz edebilir.
4. Elektrik teknikeri olarak mesleğini uygulamada özgüvene sahip olur.
5. Elektrik alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olur.
6. İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olur.
7. Elektrik alanında alanıyla ilgili proje planlaması yapma ve detay belirleyebilme becerisine sahip olur.
8. Elektrik sistemlerinin bakımını yapabilir ve elektrik sistemlerinde çıkan arızaları bulabilir.
9. Sorun çözme ve arıza bulma becerilerine sahiptir.