ELEKTİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

Öğretim Amaçları

Ön lisans seviyesinde eğitim-öğretim veren program, alanında yeterli bilgiye ve yetkinliklere sahip, üretim, tasarlama ve modelleme programlarını kullanabilen, bilgisayar yazılım mantığını kavrayabilen, elektronik devre elemanlarının yapısını ve çalışması bilen, atık malzemeleri geri dönüştürme bilincine sahip çevreye duyarlı birer teknik eleman olması, edindiği bilgileri endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Program Çıktıları

  1. Temel Elektronik ve matematik kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
  2. Temel bilgisayar bilgisine sahip olup, alanının gereksinimlerini karşılayacak bilgisayar yazılım ve donanımlarını da içeren bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
  3. Elektronik devre ve cihazlarını üreten ve elektronik ölçme aletlerini  kullanarak ölçümler yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilme becerisine sahip olur.
  4. Enstrümantal analiz yöntemleri ve klasik yöntemleri kullanarak elektronik analizler yapabilir.
  5. Laboratuvar ekipmanlarını kullanabilme, laboratuvarda tek başına ve grup çalışmasıyla bilimsel araştırma yapabilir.
  6. İş güvenliği, işçi sağlığı, ilkyardım ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
  7.  Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
  8. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki alanda ve yazışmalarda kullanır.
  9. Kendi alanlarında kendi iş yerlerini kurabilir.