TANITIM

Çağdaş bir eğitim vererek nitelikli inşaat teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz Amasya TBMYO bünyesinde 1975 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde örgün öğretim (birinci öğretim) ve ikinci öğretim olmak üzere iki adet inşaat programı mevcuttur. Bölümümüz bünyesinde dört adet akademik personel görev yapmaktadır. Bölümümüzde uygulama gerektiren dersler inşaat laboratuvarında, bilgisayar dersleri bilgisayar laboratuvarlarında, teorik dersler ise dersliklerde yapılmaktadır. Zorunlu YÖK dersleri olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil Eğitimi dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Birinci öğretim dersleri hafta içi 08.00’da başlamakta, ikinci öğretim dersleri ise hafta içi 15.00’da başlamaktadır. Öğrenciler bölümden mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve I. sınıf ile II.sınıf sonunda 20 iş günü yapılan toplam 40 iş günü mesleki stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 

TARİHÇE

Bölümümüz, alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Amasya Meslek Yüksekokulu bünyesinde ve Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüz, Meslek Yüksekokulunun 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınmasıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretime devam etmiştir. MYO’nun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesine bağlanmasıyla bölümümüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine burada devam etmiştir. Bölümümüz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.

 

 MİSYON

İnşaat sektörünün ihtiyacı olan, inşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçler ile ilgili teorik bilgi ve uygulama becerilerine sahip olan, mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet eden, yabancı dil bilgisi olan, araştırma yapabilen, etkili iletişim kurabilen etik değerleri özümsemiş çağdaş inşaat teknikerleri yetiştirmektir.

 

VİZYON

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip ve nitelikli inşaat teknikeri yetiştirmenin yanında, güncel ve çağdaş eğitimi amaçlayan, araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.