İNŞAAT BÖLÜMÜ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

 

Öğretim Amaçları

 1. İnşaat alanıyla ilgili temel mesleki bilgiyi oluşturmak,
 2. İnşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerle ile ilgili teorik bilgi ve pratik becerilere sahip bireyler yetiştirebilmek,
 3. Mesleği ile ilgili her türlü malzeme deneylerini yürütebilen ve güncel gelişimi takip edebilen bireyler yetiştirebilmek,
 4. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde, iş sağlığı-güvenliği hakkında bilgi sahibi olan ve etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirebilmek,
 5. İnşaat alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programları yetkin kullanabilen bireyler yetiştirebilmek,
 6. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilen, yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, inşaat alanıyla ilgili güncel standart ve yönetmelikleri bilmenin yanında teknolojik gelişmeleri izleme becerisi kazanmış bireyler yetiştirebilmek.

 

Program Çıktıları

 1. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip olmanın yanında etkili iletişim kurabilir.
 2. Orta öğretimde kazanılan bilgilerin üzerine mesleki alanda öğrendiği bilgileri ekleyerek temel matematik ve basit mühendislik hesapları yapabilir.
 3. Temel bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanımının yanında mesleki yazılım ve donanımları kullanabilir.
 4. Mesleği ile ilgili her türlü malzeme (çelik, çimento, agrega, beton, betonarme, zemin vb.) ve deneyleri konusunda donanımlıdır, temel deneyleri yapabilir ve raporlayabilir.
 5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, alanındaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 6. Teorik olarak inşaat ile ilgili öğrendiklerini şantiye ve laboratuvarlarda uygulayarak karşılaştığı problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, alanındaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 8. Mimari proje tasarlayıp çizer, betonarme statik proje hesabı yapar ve çizer ve bu projelerin okunup uygulatılmasını sağlar.
 9. Yapıların keşif, metraj, hakediş hesaplarını yapabilir ve yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
 10. Yapılarda oluşan hasar türlerini, bu hasarların onarılması ve güçlendirilmesi yöntemlerini bilir.
 11. İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, basit ölçümleri yapabilir ve yapının araziye uygulanmasını yapabilir.
 12. Zemin özellikleri, zemin deneyleri, zemin davranışı ve zemin yapıları konusunda bilgilidir.
 13. Çeşitli yapıların (ahşap, çelik, prefabrik, su yapıları, ulaştırma yapıları vb.) inşaatı hakkında bilgi sahibidir.