KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Kimya Programı 2012-2013 akademik yılında YÖK kapsamında başlatılmıştır. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçla-maktadır.Bu kapsamda; Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu süreçte hem akademik çalışma ve laboratuvar uygulamaları hem de endüstriye dayalı öğretim yürütülmektedir.

Bu müfredat programı, öğrencilere endüstride ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra endüstriyel kimyanın ve kimyanın temel kavramlarını da sunmak üzere hazırlanmıştır. Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bunun için de, endüstriyel kimya grubunun bir üyesi olan kimya teknikerinin vasıflı işçilerden daha bilgili ve daha öngörüye sahip olması istenmektedir.

Bir kimya teknikerinin ana görevi; kimyager ve kimya mühendislerine endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu sebeple program, kimya teknikerinin hem kimyanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye hem de ileri teknoloji cihazlarını işletme ve kontrol etme yeteneğine sahip olmasını gerektirir.

 

İLGİLİ SEKTÖRLER, İŞ OLANAKLARI VE MEZUN ÖĞRENCİLER

Kimya teknikerleri kimya endüstrilerinde ve kimya biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında çalışabil-mektedirler. Boya, deterjan, kozmetik, kâğıt, rafineri ve petrokimya, gıda, plastik, cam gibi sektörler kimya bilimini üretim, kalite-kontrol ve araştırmaya yönelik olarak kullandığı için mezunlarımıza daha geniş iş olanakları sunmaktadır.

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Çevre Mühendisliği bölümleri ile Fen Fakültelerin Kimya Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM OLANAKLARI

Kimya Teknikerliği Programında teorik dersler Meslek Yüksekokulumuzun ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü dersliklerinde verilirken uygulama dersleri programın laboratuvarlarında uzman kontrolünde yapılmaktadır. Ayrıca programın öğrencileri birinci sınıfta 20 iş günü ve ikinci sınıfta 20 iş günü olmak üzere yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar.

 

PROGRAMDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Kimya Teknolojisi Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta en az 120 AKTS kredi ile birlikte 1. ve 2. yıl sonundaki yaz stajlarını başarıyla tamamladıklarında mezun olabilmektedirler.