TARİHÇE

Kimya Programı 2012-2013 akademik yılında YÖK kapsamında 30 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda; Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümde 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Programın 1 adet derslik ve 1 adet amfisi bulunmaktadır. Programın 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı (85 m2 ve 40 kişilik), 2 adet Kimya Laboratuvarı (83 m2; Genel Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Enstrümantal Analiz Laboratuvarı burada gerçekleştirilmektedir.) bulunmaktadır.

 

MİSYON

Karşılıklı saygıya dayanan, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasının ön plana çıktığı, değerlerine bağlı, sektörün kimya alanındaki gereksinimlerini karşılayan ve bu amaçla öğrencilere sektörel bir eğitim ve araştırma ortamı oluşturan, sanayi ve akademi işbirliğine önem veren bir bölüm olmaktır.

 

VİZYON

Çağdaş, girişimci ve sektör ihtiyaçlarını bilen, nitelikli iş gücü yetiştirerek, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunan, bölgesel ve milli sorunlara duyarlı, insan ve çevreye saygılı bir bölüm olmaktır.