KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

ÖĞRETİM AMAÇLARI

 1. Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 2. Kimya sektörünün yer aldığı tüm sanayi dallarında mühendis/kimyager ve işçi arasında köprü görevi yapacak nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

 

PROGRAM ÇIKTILARI 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 1. Temel Kimya ve matematik kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 2. Temel bilgisayar bilgisine sahip olup, alanının gereksinimlerini karşılayacak bilgisayar yazılım ve donanımlarını da içeren bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 3. Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilme becerisine sahip olur.
 4. Enstrümantal analiz yöntemleri ve klasik yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
 5. Laboratuvar ekipmanlarını kullanabilme, laboratuvarda tek başına ve grup çalışmasıyla bilimsel araştırma yapabilir.
 6. İş güvenliği, işçi sağlığı, ilkyardım ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
 7. Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 8. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki alanda ve yazışmalarda kullanır.
 9. Kimya alanındaki fikirleri, düşünceleri, gelişmeleri ve karşılaştığı mesleki problemleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilir ve çözme yeteneğine sahip olur.