TANITIM

Bölümümüz gelişen sanayi ihtiyacını karşılamak için bölümümüze yerleşen öğrencilerimiz aldıkları mesleki eğitim sonunda; torna, freze, taşlama gibi takım tezgahlarını ve CNC tezgâhları kullanarak makine parçalarının yapımı için gerekli beceriyi ve teknolojik bilgiyi kazanırlar. Öğrenim süreleri boyunca aldıkları dersler ve hazırladıkları ödev ve tasarladıkları projeler problem çözme yetilerini geliştirmek için kullandığımız en önemli araçlardır. İmalat konuları ile ilgili becerilerini geliştirirken sadece alıcı olmak dışında, öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirip çözüm odaklı çalışmayı öğrenirler. Mezunlarımız, DGS ile Lisans eğitimlerine devam edebilecekleri gibi, makine sanayi, havacılık ve uzay sanayi, üretim ve imalat sanayi, malzeme sanayi, otomotiv sektörü, tasarım sektörü, inşaat ve enerji sektörü gibi pek çok alanda istihdam edilebilirler. Bireysel girişimler açısından da kendine güvenen ve yeterli alt yapıya sahip mezunlar yetişmektedir.

 

TARİHÇE

Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek için, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.

 

MİSYON

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü olarak, alanında temel yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek; bilimin ışığında paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.

 

VİZYON

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözeten bir bölüm olmaktır.