Öğretim Amaçları

 1. Herhangi bir makine parçasının tasarlanması ve üretim sürecini yönetebilme kabiliyetine sahip olur
 2. İmalatı yapılacak parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilme yeteneğini elde ederler
 3. CNC tezgâh ayarlarını üretime hazır hale getirir
 4. CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işlerler
 5. Ekip halinde çalışma ve ekip ruhunu üstlenebilir
 6. İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.
 7. İş yaşamlarında girişimci ve sonuç odaklı çalışmaya yatkın olurlar.
 8. Gelişimlerini lisans ve mesleki eğitimler ile sürdürürler.
 9. Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme.

 

Program Çıktıları

 1. Temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki matematik, fen bilimleri ve kuramsal uygulamalı bilgileri kazanır.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve   değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerilerine geliştirebilme becerisine sahip olur.
 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanır
 4. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
 5. Programla ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin kullanabilir.
 6. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon metodu kullanarak tasarım yapma ve çeşitli programlar kullanarak alanı ile ilgili mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanır.
 7. Sanayi sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
 8. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
 9. İş sağlığı güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
 10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 11. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme yetisini kullanır.

 

Öğretim Şekli

Makine ve Metal teknolojileri bölümü, Makine önlisans Program süresi (4 Dönem) 2 Yıldır.  1. Öğretim örgün eğitim sistemi mevcuttur. Uygulama gerektiren mesleki dersler makine atölyesinde, mesleki teknik resim dersleri bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak, teorik dersler de okulumuzdaki amfilerde verilmektedir. Ayrıca zorunlu YÖK dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil) uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Derslerin işlenişi öğrencinin bireysel gelişimine ve öğrenimine katkıda bulunan, araştırma ve geliştirmeye olanak sağlayan, grup çalışması ve proje tabanlı yöntemlerle olmaktadır.

 

Öğrenci Kazanımları

 1. Makine ile ilgili problemlere çözüm üretir.
 2. Makine alanındaki gelişmelere göre kendini yeniler.
 3. Teknik resim ile teknik iletişim kurar.
 4. Matematik, temel bilimler ve teknikerlik bilgilerini alanında kullanır.
 5. Mühendislik uygulaması için gerekli olan teknik araç ve gereçleri kullanır.