MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

 

Öğretim Amaçları

 1. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen,
 2. Üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme kontrol aletlerini kullanabilen,
 3. Temel tamir araç ve gereçlerini kullanabilen; sökme, takma ve teşhis koyma, tamir etme işlemlerini yapabilen,
 4. Mesleği ile ilgili standartları bilen ve uygulayan,
 5. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilen,
 6. Yönetim kademelerinde sorumluluk alıp emrinde çalışan kişilerin yönetim ve denetimini üstlenebilen Otomotiv Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

 

Program Çıktıları

 1. Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrayabilme.
 2. Otomotiv sektöründeki yeni teknolojileri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilincine sahip olma.
 3. Otomotiv Teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisi.
 4. Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gerekliliğini bilme.
 5. Otomotiv Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli.
 6. Otomotiv Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli.
 7. Otomotiv teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği.
 8. Otomotiv teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 9. Otomotiv sektöründeki yönetim fonksiyonunu, yönetici yardımcılığı veya orta kademeli yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu taşıyabilme, satış sonrası hizmet sektöründe olarak sorumluluğunu anlama.
 10. Hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları, iş hayatında meslek etiğinin önemini, mesleki mevzuatları, mesleki özgüveni bilme.
 11. Edinmiş olduğu bilgilerle otomotivle ilgili dünya çapındaki gelişmeleri takip edebilme.

 

Programın Açılma Gerekçesi

 • Dünyada büyüyen otomotiv sektörüne paralel olarak ülkemizde otomotive olan talebin artması,
 • Yerli araç üretimine verilen önemin son yıllarda artması ve buna bağlı olarak ara eleman ihtiyacının artması,
 • Ulusal markalarımızın markalaşma yolunda otomotiv yan sanayi firmaları kurmaları ve/veya kapasitelerini arttırmaları,
 • Toplum geneline bakıldığında gerek TV Programları gerekse sosyal medya vasıtasıyla otomotiv kelimesinin yaygınlaşması ve otomotive olan ilginin artması,
 • Artan talep karşısında bu talebin karşılanamaması,
 • Yeterli ve donanımlı öğretim elemanlarının olması.

 

Programın Amacı

Otomotiv teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine sahip, araç bakım ve onarımında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sistemin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapımı alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Ülkemizin son zamanlarda yerli otomobile vermiş olduğu önem de göz önünde bulundurularak mevcut alt yapımımızın sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamaya katkısı amaçlanmaktadır.

 

Programa Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,

Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak.

 

Programdan Mezun Olma Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin asgari 120 AKTS’yi tamamlamaları, 4 yarıyılda verilen derslerin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 60 ve üzeri puana sahip olması ve 40 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

 

Programda Yapılması Gereken Staj

Programdan mezun olabilmenin şartlarından biri de staj yapmaktır. Staj çalışması için özellikle otomotiv servisleri, yedek parça, sanayi, otomotiv parça üretimi, tasarımcı gibi yerler seçilecektir. Stajlar birinci sınıf sonu ve ikinci sınıf sonunda yapılabilmektedir. Staj süresi 20+20 toplamda 40 iş günü olacaktır. Staj muafiyeti yada özel durumlar için bölüm sekreterliğine başvurabilirsiniz.

 

Öğrencilerin Alması Gereken Dersler

Öğrencilerin 4 yarıyılda alması gereken derslerin saatleri, öğrencilerin çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler ile ders içeriklerine Amasya Üniversitesi Bologna Bilgi Paketinden ulaşabilirsiniz.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az % 70`ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

 

Programdan Mezun Olacakların Nerelerde İstihdam Edilebilecekleri

Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir.

Bölümümüzde, öğrencilerin değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri için teknik geziler düzenlenmekte ve böylece öğrencilerin misyon ve vizyonlarının gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.

Özetle;

 • Araç teknik servis hizmetlerinde operatör veya formen,
 • Bakım-onarım işlerinde operatör veya formen,
 • Araç muayene istasyonları,
 • Otomotiv ekipman operatörlüğü,
 • Otomotiv imalat endüstrisinde operatör veya formen,
 • Teknik resim okuma-çizme,
 • Ölçme ve kontrol cihazlarının kullanımı,
 • Hidrolik-pnömatik sistem alanlarında,
 • Otomotiv ve yedek parça ticarethanelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı olarak,
 • Kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı fabrikalarda ve tamirhanelerde,
 • Özel işyeri açabilir,
 • Otomotiv sektöründe ekspertiz,
 • Trafik kasko-sigorta işlerinde çalışabilirler.

 

Mezun öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçebilecekleri Programlar

 • Enerji Yönetimi
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Uçak Gövde – Motor Bakım
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği

 

Programın Atölye ve/veya Laboratuvar İmkanları

Otomotiv Teknolojisi Programında verilen derslerle ilgili laboratuvar ve ekipman Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Atölyesi bünyesinde mevcuttur.

Otomotiv Teknolojisi ve Makine Programına 375 m2’lik yan yana iki atölye bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüze ait otomotiv atölyesinde yetkili bir araç servisinde bulunması gereken tüm araç-gereçler yer almaktadır.

Atölyemizde araç tamir-bakımı için gerekli olan tüm araç ve gereçler bulunmaktadır Ayrıca makine programının atölyesinde bulunan sertlik ölçme, ters metal mikroskobu, yüzey pürüzlülüğü ölçme cihazı, çekme deneyi cihazı, talaşlı imalat tezgahları (tornalama, frezeleme, taşlama) ile öğrencilerimize ilgili derslerde eğitim verilmektedir. Otomotiv Teknolojisi Programı atölyesinde aşağıdaki ekipmanlar bulunmaktadır.

 • 12 adet dizel motor,
 • 3 adet benzinli motor,
 • 3 adet otomatik vites,
 • 2 adet manuel vites,
 • Otomotiv elektrik ve elektroniğine ait malzemeler,
 • Araç klima eğitim seti,
 • Direksiyon eğitim seti,
 • Park sensörü eğitim seti,
 • Otomotiv elektrik eğitim seti,
 • Rüzgar enerjisi eğitim seti,
 • Hidrojen enerjisi eğitim seti,
 • Güneş enerjisi eğitim seti,
 • 2 adet yağ boşaltma tankı,
 • 1 adet turlu şanzıman pompası,
 • 2.5 tonluk elektromekanik araç lifti,
 • 3 tonluk ön düzen lifti,
 • Emisyon ölçüm cihazı,
 • Klima gaz dolum cihazı,
 • Enjektör temizleme cihazı,
 • Diagnostik cihazı,
 • Kompresyon test cihazı(benzin-dizel),
 • Boya ölçüm cihazı,
 • Fren test cihazı,
 • Ön düzen ayar cihazı,
 • Far ayar cihazı,
 • Lastik sökme takma cihazı,
 • Lastik balans cihazı, kompresör,
 • 2 adet takım sandığı,
 • Lokma takımı, açık ağız anahtar takımı, torks anahtar takımı, torkmetre, mengene.
 • Yoğunluk ölçüm cihazı,
 • 2 adet multimetre,
 • Akü şarj cihazı,
 • Akü test cihazı,
 • Kaynak makineleri,
 • Oto kaporta boya ekipmanları (boya tabancaları, polisaj makinesi, pasta cila),
 • Kumpas, mikrometre, komparatör,
 • 1 adet basınçlı araç yıkama makinesi,
 • 1 adet köpük makinesi,
 • 1 adet Ford Transit marka panelvan,
 • 1 adet Opel marka panelvan.

Sahip olduğumuz alt yapımız otomotiv eğitiminin eksiksiz yapılabilmesi için yeterlidir. Bölümümüzde araçların genel bakımlarına ilişkin tamir-bakım faaliyetleri de yapılmaktadır.

Bölümler arası yatay geçiş yapılabilecek ön lisans programları

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esaslar “Amasya Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge’de düzenlenmiştir.

Merkezi yerleştirme taban puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. Yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslara ilgili web adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Sosyal İmkanlar

Program öğrencilerinin faydalanabileceği şekilde, 454 m2’lik kafeterya ile öğle ve akşam yemeği hizmeti verilen 380 m2’lik ve 500 kişilik yemekhane mevcuttur. Kütüphanemiz 138 m2’dir. Ayrıca sportif faaliyetlere yönelik olarak futbol, basketbol, voleybol sahalarının yanında masa tenisi, satranç takımları da bulunmaktadır. Bölümü tercih eden öğrencilerin barınma ihtiyacına karşılık verecek şekilde devlet ve özel yurtlarda bulunmaktadır.