BÖLÜM HAKKINDA

Çağdaş bir eğitim vererek nitelikli Moda Tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz Amasya TBMYO bünyesinde 2002 yılında kurulmuştur. Bölümümüz bünyesinde beş akademik personel görev yapmaktadır. Zengin alt yapıya sahip olan bölümümüzde eğitim öğretim çalışmaları yalnızca örgün öğretim olarak devam etmektedir. Sahip olduğumuz 2 adet bilgisayarlı, projeksiyonlu atölyemiz bulunmaktadır. Atölyelerimizde 10 adet elektronik düz dikiş makinesi, 23 adet sanayi tipi düz dikiş makinesi, 3 adet 3 iplik, 2 adet 5 iplik overlok makinesi, 1 adet reçme makinesi, 1 adet ilik makinesi, 2 adet düğme makinesi, 2 adet çift paskaralı ütü, 1 adet tek paskaralı ütü, 3 adet kesim masası, 1 adet bız makinesi, 1 adet dik bıçak kesim motoru ve 1 adet yuvarlak bıçak kesim motoru, 30 adet büyük prova mankeni, 30 adet küçük drapaj mankeni, 3 adet ışıklı masa, 1 adet giyinme odası bulunmaktadır. Bununla birlikte sahip olduğumuz bilgisayarlı kalıp ve pastal programlarının eğitimi için 1 adet 40 kişilik bilgisayar laboratuvarımız ve teorik dersler için 1 adet 72 kişilik amfimiz mevcuttur.

Zorunlu YÖK dersleri olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil Eğitimi dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Öğrenciler bölümden mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli [en az 30 AKTS’lik seçmeli dersi (2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle)] derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve zorunlu mesleki stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

TARİHÇE

Nitelikli insan gücü yetiştirmek için bölümümüzün içinde bulunduğu okulumuz, 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. 1982 Yılında 2547 Sayılı Kanunla Yüksek Öğretim Kurumları arasına alınarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, 1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren kendi bağımsız binalarına taşınmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla birlikte Amasya Üniversitesi`ne bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulu`nun Yükseköğretim Kurulu`nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir.

 

MİSYON

Küresel ekonomide sektör rekabet gücü kazanmada, markalaşmada ve moda giysi üretebilmede; sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, pazarın hızla değişen gereksinimlerine cevap vermede; tekniğin mantıklı çerçevesi ve sanatın estetik boyutu arasında yaratıcılığı ile ilişki kurarak ürün geliştirebilen, tasarımlarını görsel dille anlatım ve sunum becerisi gelişmiş, yeni ve güncel teknolojileri kullanabilen, tasarım sürecini organize etme yetenek ve yaratıcılığına sahip moda tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarım Programı: tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilen ve öncü fikirleri yakalayıp pazar istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirerek modayı oluşturabilen moda tasarımcıların yetiştirilmesidir.

 

VİZYON

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip ve nitelikli Moda Tasarımcıları yetiştirmenin yanında, güncel ve çağdaş eğitimi amaçlayan, araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.