Hasan Hüseyin ÖKTEN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÖKTEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı