Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Hasan TANAK

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÖKTEN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Suat ŞAHİN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Canan ORAL

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ufuk ERGÜL

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun AKKUŞ

Öğretim Üyesi

Ömer KURUÇAY (Raportör)

Yüksekokul Sekreteri V.