Akademik Personel

Ad Soyad : Cenk GEZEGİN
Fakülte : Teknik Bilimler MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Elektrik ve Enerji
Ünvanı : Öğretim Görevlisi
E-Posta : cenkgezegin@gmail.com
Dahili : 6322
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı       : Cenk GEZEGİN

2.      Doğum Tarihi  : 17 Ekim 1981

3.      Ünvanı              : Öğretim Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu:

 Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi

1998-2002

Y. Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2003-2006

Doktora

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2010-   

 5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 

Doçentlik Tarihi               :                                           

Profesörlük Tarihi            :  

 6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

 7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • A1. Dirik, H., Gezegin, C., Ozdemir, M., (2014), “A Novel Parameter Identification Method for Single-Phase Transformers by Using Real-Time Data”, Vol:29, Num:3, pp:1074-1082, IEEE Transactions On Power Delivery.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • A2. Ergul, E.U., Gezegin, C., (2013), "Usage of PC_SIMU Software In PLC Programming Education",  Vol: 3, Num.: 3, pp.92-99, Electronic Journal of Vocational Colleges.
 • A3. Dirik, H., Gezegin, C., Özdemir, M., (2012), “Bazı Güç Kalitesi Parametrelerine Genel Bir Bakış: Harmonikler “,1/214/88-98, 3e Electrotech.

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 • B1. Özdemir, M.,    Gezegin, C., (2006), “Performance Analysis of Series Connection of an Active Filter and a Passive Filter (Hybrid Power Filter)”, 1/3/195-199, 3rd Internatıonal Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering, Cyprus. (Proceeding Book) 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Gezegin C.,Dirik H.,  Ergül E.U.,  Özdemir M., “Kuru Tip Trafoların Ortalama Ve En Yüksek Sargı Sıcaklık Artışlarının İncelenmesi”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi (Journal of Advanced Technology Sciences), Cilt 5, Sayı 1, 107-119, 2016.


      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • D1. Gezegin C.,Dirik H.,  Ergül E.U.,  Özdemir M., “Kuru Tip Trafoların Ortalama Ve En Yüksek Sargı Sıcaklık Artışlarının İncelenmesi”, Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’2015), pp:149, ISBN 978-605-60595-1-3
 • D2. Dirik H., Gezegin C., Alcan Y., Özdemir M., “Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem”, ISITES2015, 3. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, pp:918-928,  3-5 Haziran 2015, Valensiya Politeknik Üniversitesi, Valensiya, İspanya
 • D3. Gezegin C., Dirik H., Özdemir M., “Transformatörlerde Sargı Sıcaklığının Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, ELECO'2014 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, s. 207-210, 27-29 Kasım 2014, Bursa
 • D4. Gezegin, C.,    Özdemir, M., (2007), “Bir Tesisin Enerji Kalitesi İle İlgili Bazı Parametrelerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, 1/1/199-202, ELECO -Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye. (Bildiriler Kitabı)
 • D5. Gezegin, C.,  Ergül, E.U., Bergil, E., (2007) "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitiminde Yeni Bir Eğitim Ortamı Oluşturulması ve Eğitim Yönteminin Geliştirilmesi", UMES - Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 20-22 Haziran, Kocaeli, Türkiye, 297-300. (Bildiriler Kitabı, Cilt I)
 • D6. Gezegin, C., Özdemir, M., (2007) “Tesislerde Meydana Gelen Paralel Rezonans Olayının Bilgisayar Destekli Analizi”, 1/2/22-26, ELECO - Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye.
 • D7. Gezegin, C., Özdemir, M., (2006) “Paralel Pasif/Paralel Aktif Hibrit Güç Süzgeçleri”, 1/2/32-35, ELECO -Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye.
 • D8. Özdemir,  M., Gezegin, C., (2006), “Paralel Pasif ve Paralel Aktif Hibrit Güç Süzgeçlerinin Seri Kombinasyonundan Oluşan Hibrit Güç Süzgeçlerinin Karşılaştırılması”, 1/2/27-31, ELECO -Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye.

      7.7.  Diğer yayınlar

8.    Projeler

PROJE NO.

Proje Başlığı

TÜRÜ

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Bütçesi

(Euro-TL)

TR0503.02/LDI/002

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitimi (Proje Koordinatörü)

AB-DPT

2006/2007

92.287 Euro

TR0503.02/LDI/002

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Eğitimi (Eğitimci)

AB-DPT

2006/2007

92.287 Euro

TR08.H1.01/01/422

Gençlerin İçin İstihdama Dayalı Dış Ticaret Ve Pazarlama Eğitimi

AB-DPT

2010/2011

165.612 Euro

OMU-BAP MF-100

Sayısal Kompanzasyon Sistemi Tasarımı (Araştırmacı)

Ondokuz Mayıs Üniversite BAP

2006/2007

10.000 TL

PYO.MUH.1904.12.005

Paralel Aktif Güç Süzgecini Modelleme ve Prototip Geliştirme (Araştırmacı)

Ondokuz Mayıs Üniversite BAP

2012-2013

14.000 TL

FMB-BAP-013

Mekatronik  Eğitiminde Yeni Nesil    PLC’ lerin Kullanılması (Araştırmacı)

Amasya Üniversitesi BAP

2012-2013

5.415 TL

FMB-BAP-14-78

Transformatör Sargı Sıcaklığı Tahmini İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi (Araştırmacı)

Amasya Üniversitesi BAP

2014-2015

19.985 TL

FMB-BAP 15-0138

Transformatörlerde Isınma Testlerinin Optimizasyonu (Araştırmacı)

Amasya Üniversitesi BAP

2015-2016

29.950 TL

9.    İdari Görevler

 •        Bölüm Başkanı, Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, (2012 -     )

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 

11.  Ödüller 

 •        TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2014)

12. Hakemlik

13.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

2014-2015

Güz

   İş Güvenliği

1

1

     50

   Elektromekanik Kumanda Sistemleri

2

1

50 

   Programlanabilir Denetleyiciler(PLC)

3

1

50

   SCADA Sistemleri

3

0

50

İlkbahar

   Ev Cihazları-I

1

1

50

   Pano Tasarımı ve Montajı

3

1

50

   Sistem Analizi ve Tasarımı

2

1

50

   Özel Tesisat Tekniği

2

1

50

2013-2014

2014-2015

Güz

   İş Güvenliği

1

1

50

   Elektromekanik Kumanda Sistemleri

2

1

 50 

   Programlanabilir Denetleyiciler(PLC)

3

1

50

  SCADA Sistemleri

3

0

50

İlkbahar

   Ev Cihazları-I

1

1

50

   Pano Tasarımı ve Montajı

3

1

50

   Sistem Analizi ve Tasarımı

2

1

50

  Özel Tesisat Tekniği

2

1

50