Akademik Personel

Ad Soyad : Harun AKKUŞ
Fakülte : Teknik Bilimler MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : harun.akkus@amasya.edu.tr harunakkus@windowslive.com
Dahili : 6316
Oda No : i-2-03

Cep Telefonu     : 0546 298 00 37

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Otomotiv Öğretmenliği

Selçuk Üniversitesi

2008

Yüksek Lisans

Makine Eğitimi

Selçuk Üniversitesi

2010

Doktora

Makine Eğitimi

Selçuk Üniversitesi

2017

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Tez Başlığı: Tornalama işlemlerinde yüzey pürüzlülüğünün istatistiksel ve yapay zeka yöntemleriyle tahmin edilmesi

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İlhan ASİLTÜRK

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanları

Tez Başlığı: Bal peteği yapıların mekanik davranışlarının nano parçacık takviyeli yapıştırıcı kullanılarak deneysel ve teorik olarak araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayrettin DÜZCÜKOĞLU

Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Ömer Sinan ŞAHİN

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Görev Yılı

Öğr. Gör.

Amasya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu

2011-2012

Öğr. Gör.

Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2012-2017

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2017-

İDARİ GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Görev Yılı

Bölüm Başkanı

Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

2014-

Yüksekokul Kurul Üyeliği

Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2014-

VERDİĞİ ÖN LİSANS DÜZEYİNDEKİ DERSLER

Dönem

Sınıf

Dersin Adı

Güz

I.

Motor Teknolojisi

II.

Emisyon Kontrol Sistemleri

Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri

İlkbahar

I.

Buji İle Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri

Ölçme Tekniği

II.

Alternatif Motor ve Yakıtlar

Motor Test ve Ayar

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI&SSCI):

A1. Asiltürk İ., Akkuş H., (2011), “Determining the effect of cutting parameters on surface roughness in hard turning using the Taguchi method”, Measurement, Vol. 44, pp.1697–1704.

A2. Akkuş H., Asiltürk İ., (2011), “Predicting surface roughness of AISI 4140 steel in hard turning process through artificial neural network, fuzzy logic and regression model”, Academic Journals, Scientific Research and Essays Vol. 6(13), pp. 2729-2736.

A3. Akkuş H., Düzcükoğlu H.,ŞAHİN Ö. S., (2017), “Experimental research and use of finite elements method on mechanical behaviors of honeycomb structures assembled with epoxy based adhesives reinforced with nanoparticles”, Journal of Mechanical Science and Technology, 31(1), 165-170.

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö.S., (2015), “Prediction model for compressive strength value of aluminum honeycomb materials joined with %1 mwcnt reinforced epoxy adhesive”, Journal of Engineering and Fundamentals, Vol. 2(1), pp. 13-20.

B2. Akkuş H., Düzcükoğlu H.,ŞAHİN Ö. S., (2015), “Investigation of bending strength with multiple regression ın aluminum honeycomb structures”, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(2).

B3. Akkuş H., Düzcükoğlu H.,ŞAHİN Ö. S., (2016), “Experimental design for bending strength aluminum honeycomb structure” Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 34(4), 555-561.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C1. Kalkan N., Düzcükoğlu H., Akkuş H., (2012), “PVD yöntemi ile CrN kaplanmış, plazma nitrasyon yapılmış ve ısıl işlem yapılmamış soğuk iş takım çeliğinin aşınma performanslarının deneysel incelenmesi”, International Iron&Steel Symposium(IISS12), Bildiriler Kitabı s. 489-496, 2-4 Nisan, Karabük, Türkiye.

C2. Akkuş H., Asiltürk İ., (2012), “Tornalamada yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınmasının akustik emisyon ve titreşim sensörleriyle izlenmesi”, International Iron&Steel Symposium(IISS12), Bildiriler Kitabı s. 497-503, 2-4 Nisan, Karabük, Türkiye.

C3. Kalkan N., Düzcükoğlu H., Akkuş H., (2012), “PVD yöntemi ile TiN ve CrN/TiN kaplanmış, plazma nitrasyon kaplanmış soğuk iş takım çeliğinin aşınma performanslarının deneysel incelenmesi”, 14th International Materials Symposium (IMSP’2012), Bildiriler Kitabı s.1087-1093, 10-12 Ekim, Denizli, Türkiye.

C4. Akkuş H., Ekrem M., Karabulut S.E., Düzcükoğlu H., Şahin Ö.S., Avcı A., (2014), “Impact behavior of mwcnt reinforced epoxy adhesive bonded joints made with aluminium”, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Bildiriler Kitabı s.742-748, 15-17 Ekim, Denizli, Türkiye.

C5. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö.S., Asiltürk İ., (2015), “Modeling of compressive strength of aluminum honeycomb structures by multiple regression”, International Iron&Steel Symposium(IISS15), Bildiriler Kitabı s. 641-645, 1-3 Nisan, Karabük, Türkiye.

C6. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö.S., Asiltürk İ., (2015), “Development of regression model for strength prediction of aluminium honeycombs produced by carbon nanotube modified epoxy adhesives”, 1. Uluslararası Katılımlı Savunma Sanayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 38-39, 9-10 Nisan, Kırıkkale, Türkiye.

C7. Akkuş H., Yaka H., Uğur L., Düzcükoğlu H. (2016), “AISI 1040 çeliğinin tornalanmasında oluşan maksimum pürüz derinliği için matematiksel model oluşturulması”, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı- Kapadokya(IMSTEC 2016), 122-126.

C8. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö. S. (2016), “Alüminyum bal peteği kompozitlerin basma dayanımının Taguchi yöntemi ile analizi”, 16th International Materials Symposium (IMSP’2016).

C9. Yaka H., UĞUR L., Akkuş H., (2016), “AISI 1040 çeliğinin tornalanmasında toplam yüzey pürüzlülüğünün istatistiksel incelenmesi”, 16th International Materials Symposium (IMSP).

C10. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö. S., Uğur L., Ekrem M., Avcı A., (2016), “Alüminyum bal peteği yapılarda oluşan basma kuvvetlerinin ANSYS ile modellenmesi”,  International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).

C11. Akkuş H., Yaka H., Uğur L., (2017), “Namlu Yapımında Kullanılan AISI 4140 Çeliğinin İşlenebilirliği”, 2. Savunma Sanayi Sempozyumu.

C12. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö. S., (2017), “Bal peteği yapıların soyma davranışlarının araştırılması”, 2. Savunma Sanayi Sempozyumu.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Asiltürk İ., Akkuş H., Demirci M.T., (2012), “Regresyonla titreşim, akustik emisyon ve kesme parametrelerine bağlı yüzey pürüzlülüğünün modellenmesi”, TMMOB MMO Mühendis ve Makina Dergisi, cilt 53, sayı 632, s. 55-62. (22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından Konya’da düzenlenen VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi’nde sunulan bildiri, yazarlarınca güncellenerek ve genişletilerek bu makale hazırlanmıştır.)

D2. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö. S., (2015), “Alüminyum honeycomb yapılarda darbe kuvvetlerinin optimizasyonu”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 4(2), 65-71.

D3. Yaka H., Akkuş H., Uğur L., (2016), “AISI 1040 çeliğininin tornalamasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin Taguchi metodu ile optimizasyonu”, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(2), 283-288.

D4. Yaka H., Uğur L., Akkuş H., (2016), “AISI 1040 çeliğinin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğünün çoklu regresyon ile incelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3), 770-775.

D5. Akkuş H., Düzcükoğlu H., Şahin Ö. S., (2016), “Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması”, Erzincan University Journal of Science and Technology, 9(3), 102-111.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Asiltürk İ., Akkuş H., Demirci M.T., (2011), “Regresyonla titreşim, akustik emisyon ve kesme parametrelerine bağlı yüzey pürüzlülüğünün modellenmesi”, VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Bildiriler Kitabı s. 167-177, 22-23 Ekim, Konya.

E2. Asiltürk İ., Akkuş H., (2012), “AISI 4140 çeliğinin sert tornalama işleminde kesici takım aşınmasının regresyon yöntemi ile istatistiksel olarak modellenmesi”, 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi (TİMAK), Bildiriler Kitabı s. 258-268, 29-30 Kasım, Balıkesir.

ÖDÜLLER

1. Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Birincisi ve Onur Belgesi (2008)

2. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü 

 

Güncelleme Tarihi: 07.07.2017