•  
  Üniversite Kaydımı E-Devlet Üzerinden Nasıl Yapabilirim?

  Üniversite Kaydımı E-Devlet Üzerinden Nasıl Yapabilirim?

  www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapıp "Üniversite e-Kayıt" hizmeti aracılığıyla Üniversite kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. E-kayıt işlemleri hakkında yardımcı belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Üniversite kaydımı E-devlet üzerinden yaptım. Kayıt için başka bir işlem yapmam gerekiyor mu?

  E-Devlet’ten kayıt yaptırıp kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Yüksekokulumuza gelmenize ve herhangi bir belge getirmenize gerek yoktur.

 •  
  E-devlet üzerinden kaydımı başarı ile yapıp yapmadığımı nasıl kontrol edebilirim?

  E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerimiz, e-kayıt işlemini tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmek için buraya tıklayınız.

 •  
  Üniversite kaydımı e-devlet üzerinden yapamıyorum ya da yüz yüze kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıt için nereye başvuru yapmam gerekiyor?

  Adaylar kayıt için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilecek tarihler arasında kayıtlarını Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine (Giriş Kat)  gelerek yapabilirler. Yüksekokulumuz iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bir program kazandım. Ancak, liseden henüz mezun olamadım. Kayıt işlemini yaptırabilir miyim?

  Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak sorumluluk veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına kayıtları geçici kayıt şeklinde yapılmaktadır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, Amasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ilan edeceği tarihe kadar Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine (Giriş Kat) ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 •  
  Başka bir üniversitede ya da Amasya Üniversitesinde örgün ön lisans veya lisans programı’nda aktif öğrenciyim. Kayıt yapabilir miyim?

  Aynı anda örgün iki (2) ön lisans veya iki (2) lisans programında öğrenim görülemeyeceğinden bu durumda olan adayların kazandıkları programa kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

 •  
  Başka bir üniversitede açık öğretim ya da Amasya Üniversitesinde uzaktan eğitim programlarından birinde aktif öğrenciyim. Kayıt yapabilir miyim?

  Programlardan birinin örgün diğerinin açık veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki (2) ön lisans veya iki (2) lisans programında öğrenim görme konusunda herhangi bir engel bulunmadığından dolayı bu durumdaki öğrencilerin kazandıkları programa kayıt yaptırmak için diğer programdaki kaydını sildirmelerine gerek yoktur.

 •  
  Başka bir üniversitede ya da üniversitenizde Lisans programında devam eden aktif öğrenciliğim var. Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda kazandığım ön lisans programına kayıt yaptırabilmem için kayıt sildirmem gerekiyor mu?

  Hayır, kayıt sildirmenize gerek yoktur. Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ön lisans programlarına kayıt yaptırmalarında bir engel bulunmamaktadır.

 •  
  Başka bir üniversiteden mezun ya da devam etmekteyim ya da Amasya Üniversitesinden mezun ya da devam etmekteyim. Aldığım ve geçtiğim derslerden muaf olabilir miyim?

  Daha önce herhangi bir üniversiteden mezun olan veya devam eden öğrencilerin yüksekokulumuza ilan edilen tarihler arasında muaf olmak istedikleri derslerle ilgili; dilekçe, onaylı transkript, onaylı ders içerikleri (e-devletten alınanlar belgeler geçerlidir) ile Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Katkı payı ve öğrenim ücretlerini (ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri) nasıl öğrenebilirim? Ne zaman ve nereye yatırmalıyım?

  Katkı payı ve öğrenim ücretlerini (ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri) öğrenmek için tıklayınız. Katkı payı ve öğrenim ücretleri, Amasya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ilan edeceği tarihler arasında Halk Bankası şubeleri veya ATM’leri üzerinden öğrenci numaraları ile yatırmaları gerekmektedir.

 •  
  Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan bir programın birinci öğretim öğrencisiyim harç ücreti ödemem gerekiyor mu?

  Yüksekokulumuza kayıt yaptırmadan önce başka bir programa kayıtlı değilseniz katkı payı ödemesi yapılmaması gerekmektedir.

 •  
  Kendi isteğimle kayıt yaptırdığım önlisans programından kaydımı sildirdim. Ödemiş olduğum katkı payları/öğrenim ücretlerini iade alabilir miyim?

  Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez.

 •  
  Katkı payımı veya öğrenim ücretimi sehven fazla yatırdım. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?

  Katkı payını sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile birlikte Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmesi halinde iade edilir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Kendi isteğimle kayıt yaptırdığım önlisans programından kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?

  Kayıt sildirme talebine ilişkin dilekçenizi kayıt dondurma nedenini de gösteren ek belge ile Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Kayıt dondurma nasıl ve ne zaman yapılabilir?

  Haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretime devam edemeyecek öğrencinin kaydı, yarıyılın ilk ???? haftası içinde başvurulması halinde, Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunca değerlendirilerek bir veya iki yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi önlisans programlarında toplam olarak iki yarıyılı geçemez. Kayıt dondurma talebi için öğrencinin Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuru yapması gerekmekte olup eklerini teslim etmelidir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Kayıt dondurduğum süreler azami öğretim süremin hesabında dikkate alınır mı?

  Kayıt dondurulan süreler azami öğretim süresine dahil edilmez.

 •  
  Kayıt dondurdum, öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?

  Kayıt donduran öğrencilerimiz kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

 •  
  Yüksekokulunuzun yeni kayıtlı öğrenciyim. Ders kaydımı nasıl yapabilirim?
 •  
  Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) nasıl giriş yapabilirim?

  Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Ya da ilk girişte kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı, şifre olarak T.C. kimlik numaranızı kullanarak giriş yapabilirsiniz. Sayfaya girdikten sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.

 •  
  Katkı payı ve öğrenim ücretlerini (ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri) yatırmadım. Ders kaydım yapılır mı?

  Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin yatırılmaması durumunda yapacakları ders kayıtlarını kesinleştiremeyeceklerdir.

 •  
  Ders kayıt işlemlerini ne zaman yapmalıyım?

  Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen Akademik Takvimde yazan ders kayıt haftası içerisinde ders kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz. Önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi OBS üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz. Akademik Takvim için buraya tıklayınız. Ders programınızı öğrenmek için buraya tıklayınız.

 •  
  Ders kayıt aşamasında hangi dersleri seçmeliyim?

  Okuduğunuz bölümün derslerine Bologna bilgi paketi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bologna bilgi paketi için buraya tıklayınız. Program bazlı öğretim planı, ders içerikleri ve Bologna bilgi paketine aşağıdaki gibidir:

  Bilgisayar Programcılığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) için buraya tıklayınız.

  Elektrik ve Elektrik (Uzaktan Eğitim) için buraya tıklayınız.

  Elektronik Teknolojisi ve Mekatronik (Uzaktan Eğitim) için buraya tıklayınız.

  Harita ve Kadastro (I. ve II. Öğretim)  için buraya tıklayınız.

  İnşaat Teknolojisi (I. ve II. Öğretim) için buraya tıklayınız.

  Kimya Teknolojisi için buraya tıklayınız.

  Makine için buraya  tıklayınız.

  Moda Tasarımı için buraya tıklayınız.

  Otomotiv Teknolojisi için buraya tıklayınız.

 •  
  Ders kayıt haftası içerisinde ders kaydımı yapamadım ne yapmalıyım?

  Yüksekokul Müdürlüğümüze mazeretinizi bildirecek şekilde dilekçe vermeniz gerekmektedir. Mazeretinizin Yüksekokul Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda ders kaydınız yapılacaktır. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Ders kaydı yapmadım öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?

  Ders kaydı yapmayan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 •  
  Öğrenci kimlik kartımı nasıl teslim alabilirim?

  Öğrenci kimlik kartınızı Amasya Teknik Bilimler MYO’u Öğrenci İşleri Biriminden (Giriş Kat) ücretsiz bir şekilde teslim alabilirsiniz.

 •  
  Öğrenci kimlik kartımın kırılması ya da kaybolması ya da fotoğraf değişikliği yapmak istemem durumunda ne yapmalıyım?

  Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar gereği kartların kırılması, kaybolması, fotoğraf değişikliği gibi nedenlerle öğrenci kimlik kartlarını yeniletmek isteyen öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın hesap numarasına 40.00 TL'nin yatırıldığını gösterir bir belgenin (bankamatik fişi, makbuz, havale kağıdı vs.) gerekçeli dilekçe ekinde sunulması halinde yeni bir öğrenci kimlik kartı düzenlenmektedir.

  Halk Bankası Amasya Şubesi

  Hesap Numarası : 06000008

  IBAN : TR910001200930000006000008

  Öğrenci kimlik kartı talep formu için buraya tıklayınız.

 •  
  Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğu zaman ne yapmalıyım?

  Ad, soyad veya nüfus kimlik bilgilerinde değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı ile birlikte Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Dersler hangi tarihte başlayacak?

  Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen Akademik Takvimde yazan tarihler arasında dersler başlayacaktır. Akademik Takvim için buraya tıklayınız.

 •  
  Daha önce Amasya Üniversitesinde ya da başka bir Üniversiten aldığım derslerini saydırmak istiyorum. Başvuru işlemi, değerlendirme ve sonuçlanma işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğunuz ders/dersler için muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Ders muafiyeti için muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi süresi içerisinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine (Giriş Kat) başvuru yapabilirsiniz. Muafiyet talebiniz dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak Bölümünüz İntibak komisyonu tarafından değerlendirilir, Birimimiz Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Derslerden muaf olmanız durumunda Öğrenci transkriptinizde dersin/derslerin karşına “M” (Muaf) yazacaktır. Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Hangi derslerden muafiyet sınavına katılabilirim ve nasıl başvurabilirim?

  Temel Bilgi Teknolojileri ve Yabancı Dil derslerinden muafiyet sınavlarına girebilirsiniz. Sınavlara başvuru OBS üzerinden yapılmaktadır. OBS’ine ulaşmak için buraya tıklayınız.

 •  
  Muafiyet sınavına ilişkin bilgileri nereden öğrenebilirim?

  Muafiyet sınavlarına ilişkin bilgileri Üniversitemiz Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (UZEM) web sayfasında bulunan Duyurular kısmından öğrenebilirsiniz. UZEM’nin web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

 •  
  Muafiyet sınavlarından başarılı olup olmadığımı nasıl anlayabilirim?

  Derslerden muaf olmanız durumunda Öğrenci transkriptinizde dersin/derslerin karşına “M” (Muaf) yazacaktır. Derslerden muaf olmanız durumunda Öğrenci transkriptinizde dersin/derslerin karşına “M” (Muaf) yazacaktır.

 •  
  Ara sınavlar ne zaman yapılmaktadır?

  Yüksekokulumuz ara sınav takvimlerini Yüksekokulumuz’un web sayfasında bulunan duyurular kısmından takip edebilirsiniz. Tüm sınavların sınav günlerini ve saatlerini program bazında öğrenmek için buraya tıklayınız.

 •  
  Ara sınava/lara giremedim ne yapmalıyım?

  Ara sınava girememe gerekçenizi belirtecek şekilde ilgili dersin mazeret sınavına girmek istediğinize dair dilekçenizi hazırlayarak Müdürlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir. Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda mazeret sınavına girebilirsiniz. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Mazeret sınavları ne zaman yapılmaktadır?
 •  
  Final sınavına giremedim. Final sınavlarının mazeret sınavı yapılır mı?

  Final sınavına giremeyen öğrencilerimiz için bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca bir mazeret sınavı yapılmaz. Tüm sınavların sınav günlerini ve saatlerini program bazında öğrenmek için buraya tıklayınız.

 •  
  Final sınavında başarılı olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir mi?

  Ders notunu yükseltmek isteyen öğrencilerimiz bütünleme sınavına not yükseltmek amacıyla girebilirler. Bütünleme sınavından almış oldukları notları, ders geçme notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

 •  
  Sınav notuma ne zaman ve nasıl itiraz edebilirim?

  İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren ?? iş günü içinde Yüksekokulumuz Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Tek ders sınavına kimler nasıl girebilir?

  Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alıp devam şartını sağlayan ve bütünleme sınavları sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Sınavda alınan not ders başarı puanı olarak sayılır. Tüm sınavların sınav günlerini ve saatlerini program bazında öğrenmek için buraya tıklayınız.

 •  
  Ek sınavlara kimler nasıl girebilir?

  Azami öğretim süresini tamamlayan öğrenciler; devamsızlıktan kaldığı, harf notuyla başarısız olduğu tüm derslerden iki tane ek sınav (Ek-1 ve Ek-2) hakkı verilir. Tüm sınavların sınav günlerini ve saatlerini program bazında öğrenmek için buraya tıklayınız.

 •  
  Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine nasıl ulaşabilirim?

  Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için buraya tıklayınız.

 •  
  Sınavlarda dikkat etmem gereken kurallar nelerdir?

  Sınav süresince öğrencilerin uyması gereken kurallar Amasya Üniversitesi Önlisans/Lisans Sınav Uygulama Esasları Yönergesi Madde 13’de bulunabilir. İlgili yönergeye ulaşmak için buraya tıklayınız.

 •  
  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne nasıl ulaşabilirim?

  İlgili yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

 •  
  Yaz dönemi stajı zorunlu mudur?

  Meslek Yüksekokulumuzda ilgili programın müfredatında belirtilen iş günü sayısı kadar Yüksekokulumuzca belirlenen süreler içerisinde yaz dönemi stajı yapmak zorunludur. Zorunlu yaz stajı ile ilgili duyuru Meslek Yüksekokulumuzun web adresinde bulunmaktadır. Yaz dönemi staj işlemleri için buraya tıklayınız.

 •  
  Staj başvurusu için ne yapmam gerekiyor?

  1. adım: Staj yapmak isteyen öğrenciler staj takviminde belirtilen süreler içerisinde “Staj Başvuru Formu’nu” web sayfamızdan indirmelidir.

  2. adım: İlgili form eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve staj yapılacak işyeri tarafından onaylanmalıdır (Kaşe ve imza).

  3. adım: İş yeri tarafından onaylanan form ile birlikte Müstehaklık Belgesi staj takviminde belirtilen süreler içerisinde Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine (Giriş Kat) teslim etmelidir. Müstehaklık Belgesi için buraya tıklayınız.

  4. adım: Staj başvurunuz ilgili Programın Staj Kurulu tarafından incelenerek “Kabul” ya da “Ret” kararı verilecek ve sonuç listesi Yüksekokulun web sayfamızda yayınlanacaktır. Yüksekokulumuzun web sayfası için buraya tıklayınız. Staj yapılacak işyeri sizden istediği belge var ise (öğrenci belgesi, transkript, sigorta yapılacağına dair yazı) Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Biriminden (Giriş Kat) temin ederek staja başlanır.

  5. adım: Stajını işyerinin kurallarına uyarak tamamlanmalıdır. Staja mazeretsiz olarak 2 günden fazla devam etmeyen öğrenciler “BAŞARISIZ” sayılacaktır.

  6. adım: Staj bitiminde ”Staj Sicil ve Değerlendirme Formu” işyeri tarafından kapalı bir içerisinde size teslim etmelidir. Staj Sicil ve Değerlendirme Formu posta yoluyla gönderilmişse Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimi (Giriş Kat) teslim alacaktır.

  7. adım: “Staj Sicil ve Değerlendirme Formu” ve hazırlanacak dosya ile birlikte Yüksekokulumuz web sayfasında duyurulacak tarihte ilgili Program Staj Kurulu önünde staj mülakatını gerçekleştirmelisiniz. Yüksekokulumuzun web sayfası için buraya tıklayınız.

  8. adım: Stajdan geçip geçmediğini OBS’i üzerinden öğren.

 •  
  Devam zorunluluğumun olduğu ders ya da derslerim var. Güz dönemi ek veya bahar dönemi ek stajına başvuru yapabilir miyim?

  Derse ya da derslere devam zorunluluğu bulunan öğrenciler güz dönemi veya bahar dönemi ek stajlarına başvuru yapamamaktadır. Güz dönemi ek staj başvuru işlemleri için buraya, Bahar dönemi ek staj başvuru işlemleri için buraya tıklayınız.

 •  
  Hem staj hem de yaz okulundan ders alabilir miyim?

  Aynı tarihler için hem yaz okulu ve hem staj başvurusu yapılamamaktadır.

 •  
  Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yaptığım staj tarihleri Yüksekokulun web sayfasında ilan ettiği tarihler ile uyuşmuyor ne yapmalıyım?

  Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kapsamında staj yapacak olan öğrencilerin staj tarihlerinin takvime uymaması durumunda Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilen staj yerini gösteren ek bir belge ile birlikte Yüksekokul Müdürlüğünedilekçe yazmaları gerekmektedir. Genel amaçlı dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.

 •  
  Mezun durumundayım sadece Endüstriye Dayalı Eğitim-I ve/veya Endüstriye Dayalı Eğitim-I (Staj) derslerim kaldı katkı payı ödeyecek miyim?

  Bölümünüzdeki tüm derslerinizi tamamlayıp sadece Endüstriye Dayalı Eğitim-I ve/veya Endüstriye Dayalı Eğitim-I (Staj) dersleri kalan öğrencilerimiz katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir.

 •  
  Amasya Üniversitesinde yaz okulu var mı?

  Üniversitemizde şuanlık yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır.

 •  
  Amasya Üniversitesinde yaz okulu yoksa nereden alabilirim?

  Hangi üniversitenin yaz okulunu açtığını araştırmak, bulmak ve gerekli işlemleri yapmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazılarına istinaden; öğrencilerimizin üniversitemize kayıt oldukları yılda ilgili programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden yaz öğretiminden ders alabilirler. (I. ve II. öğretim olan ve yaz okulu eğitimi veren üniversitelerde I. öğretim taban puanları dikkate alınır)

 •  
  Yaz okulu buldum ne yapmam gerekiyor?

  Yaz okulundan alınacak dersler için (ders adı, kredisi ve içeriğine yönelik bilgilerin) ilgili birimin Bölüm Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınması gerekmektedir Bölüm/Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınmadan yaz okulundan alınacak derslerden oluşacak hak kaybından öğrenci sorumludur.

 •  
  Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

  Yaz okulundan en fazla 4 ders alınabilir.

 •  
  Daha önce hiç almadığım dersleri yaz okulunda alabilir miyim?

  Yaz öğretiminde öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir. Üniversite dışında yapılacak bitirme çalışması, tasarım projesi, staj hastane uygulamaları gibi dersler yaz öğretiminde alınamaz.

 •  
  Geçtiğim dersin notunu yükseltmek için yaz okulundan ders alabilir miyim?

  Öğrenci daha önce 60 ve üstü not aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.

 •  
  Yaz okulu başvurusu için Amasya Üniversitesinin belirlediği son bir tarih var mı?

  Amasya Üniversitesi herhangi bir tarih belirlemeyecektir. Yaz okulu yapacağınız üniversitenin tarihlerini takip etmelisiniz.

 •  
  Yıllık olarak kaydımı dondurdum. Yaz okulu açan bir üniversiteden ders alabilir miyim?

  Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

 •  
  Yaz okulundan ders alırken hangi kriterlere dikkat etmeliyim?

  Yaz öğretimin programından alınan dersin saatleri (teori, uygulama, laboratuvar vb) AKTS ve ya yerel kredisi eşdeğer tutulacağı dersin kredisine eşit veya ondan daha fazla olmalıdır.

 •  
  Yaz okulundan ders aldım ve aldığım derslerden başarılı oldum. Ne yapmalıyım?

  Öğrencilerin derslerinin değerlendirilebilmesi için üniversitelerin yaz okulundan yararlanan ve başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları bu derslere ait notlarını kapalı zarf içerisinde resmi yazı ve ekindeki not belgelerini şahsen veya ilgili üniversiteler  tarafından Müdürlüğümüze, bir sonraki Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

 •  
  Akademik Takvim nedir? Nasıl ulaşabilirim?

  Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihlerini içermektedir. Akademik Takvim için buraya tıklayınız.

 •  
  Bölüm Başkanına/Danışman hocama/Ders sorumlusuna telefon ile nasıl ulaşabilirim?

  Amasya Üniversitesi-Telefon Rehberi için buraya tıklayınız.

 •  
  Yüksekokulunuz öğrencisiyim. Askerlikle ilgili sorunum var ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimiz, askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

 •  
  Yüksekokulunuz öğrencisiyim. Kredi ve yurtlar konusunda bilgi almak istiyorum ya da sorunumu çözmek istiyorum? Ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimiz, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Haber ve duyuruları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait web sitesinden takip edebilirsiniz. buraya tıklayınız.  dikkatle takip ediniz.

 •  
  Amasya Teknik Bilimlerin herhangi bir iki (2) yıllık önlisans programından mezun oldum. Lisans programlarına nasıl başvuru için ne yapmak gerekiyor?

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki (2) yıllık önlisans programından dört (4) yıllık lisans programına geçiş için merkezi bir sınav (Dikey Geçiş-DGS) yapılmaktadır. İlgili sınavdan aldığınız puan ile dört (4) yıllık programlarına başvuru yapmanız mümkün olabilmektedir. Geçiş yapabileceğiniz dört (4) yıllık bölümlerin listesi “ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI” şeklinde ÖSYM tarafından her sene yayımlanmaktadır.

 •  
  Amasya Üniversitesi-Yeşilırmak Yerleşkesi-Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nerede bulunmaktadır?

  Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulun konumu için buraya tıklayınız.