Müdür Fotoğraf

  Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU

Yüksekokul Müdürü 

 

SUNUŞ      

Günümüzün hızla gelişen ve değişen teknoloji dünyasında, gelişmelere paralel olarak teknik ara eleman ihtiyacı belirmiş, bu da mesleki teknik eğitimin önemini ön plana çıkarmıştır.

1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında hizmete başlayan Yüksekokulumuz, kuruluşundan bu güne çağın yenilik ve gereksinimlerine uygun olarak kendini sürekli güncellemiş; bölgemizin ve ülkemizin teknik ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek için çaba harcamıştır. 1992 yılında Meslek Yüksekokullarını geliştirmek amacıyla planlanan Dünya Bankası Projesi kapsamında laboratuvar, derslik ve akademik kadrosunu yenileyen Yüksekokulumuz, her bakımdan yeterli ve iş hayatında aranılan öğrencileri topluma sunabilmek amacıyla, standart eğitim faaliyetlerinin ötesine geçmeye çalışmakta; akademik ve idari alanda sunulan tüm hizmetlerde örnek bir kurum olmak için gayret göstermektedir.

Genç bir üniversiteye bağlı olmamızın yanında; 2012 yılı içerisinde Amasya Meslek Yüksekokulunun ikiye ayrılması neticesinde teknik branşları çatısı altında toplayacak şekilde Yüksekokulumuzun yeniden oluşturulması, bizlere yeni bir ivme kazandırmıştır. Personelimizin dinamik, uyumlu ve özverili çalışmaları başarıya olan inancımızı daha da arttırmaktadır.

Bundan sonraki yıllarda da üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda üzerine düşen görevin farkındalığında olarak; amacımız ülkemizin en iyi, en kaliteli hizmet veren ve en çok tercih edilen Yüksekokulu olmaktır.

                                               

                                                                                      Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU

                                                                                                           Yüksekokul Müdürü