YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

UNVANI - ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU

Yüksekokul Müdürü

Doç. Dr. Berkant KONAKOĞLU

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖKTEN 

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Boğaçhan BAŞARAN

Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ece AVULOĞLU YILMAZ

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut TÜRK

Öğretim Üyesi

Ruhi KILIÇ

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)