Yaz dönemi staj yapan öğreciler staj mülakatı olmayacak "staj sicil değerlendirme formu" ile cd (staj dosyası) okulumuza posta yoluyla göndermeleri yeterlidir. 

Staj dosya teslim tarihleri 31/08/2020 ile 04/09/2020 tarihleri arasındadır. (Postadan yaşanan gecikmeler dikkate alınmaz)